Index: Hungarian Bible

 

Job 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

8:1 Akkor felele a sukhi Bildád, és monda:

8:2 Meddig szólasz még efféléket, és lesz a te szádnak beszéde sebes szél?

8:3 Elforgatja-é Isten az ítéletet, avagy a Mindenható elforgatja-é az igazságot?

8:4 Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket.

8:5 De ha te az Istent buzgón keresed, és a Mindenhatóhoz [bocsánatért] könyörögsz;

8:6 Ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát.

8:7 És ha előbbi állapotod szegényes volt, ez utáni állapotod boldog lesz nagyon.

8:8 Mert kérdezd meg csak az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra!

8:9 Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyék e földön.

8:10 Nem tanítanak-é meg azok téged? Nem mondják-é meg néked, és nem beszélik-é meg szívök szerint néked?!

8:11 Felnövekedik-é a káka mocsár nélkül, felnyúlik-é a sás víz nélkül?

8:12 Még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél elébb elszárad.

8:13 Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, a kik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak reménysége [is ]elvész.

8:14 Mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló.

8:15 Házára támaszkodik, és nem áll meg; kapaszkodik belé, és nem marad meg.

8:16 Bő nedvességű ez a napfényen [is,] és ágazata túlnő a kertjén.

8:17 Gyökerei átfonódnak a kőhalmon; átfúródnak a szikla-rétegen.

8:18 Ámha kiirtják helyéről, megtagadja ez őt: Nem láttalak!

8:19 Ímé ez az ő pályájának öröme! És más hajt ki a porból.

8:20 Ímé az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ád előmenetelt.

8:21 Még betölti szádat nevetéssel, és ajakidat vigassággal.

8:22 Gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page