Index: Hungarian Bible

 

Job 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

9:1 Felele pedig Jób, és monda:

9:2 Igaz, jól tudom, hogy így van; hogyan is lehetne igaz a halandó ember Istennél?

9:3 Ha perelni akarna ő vele, ezer közül egy sem felelhetne meg néki.

9:4 Bölcs szívű és hatalmas erejű: ki szegülhetne ellene, hogy épségben maradjon?

9:5 A ki hegyeket mozdít tova, hogy észre se veszik, és megfordítja őket haragjában.

9:6 A ki kirengeti helyéből a földet, úgy hogy oszlopai megrepedeznek.

9:7 A ki szól a napnak és az fel nem kél, és bepecsételi a csillagokat.

9:8 A ki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos.

9:9 A ki teremtette a gönczölszekeret, a kaszás csillagot és a fiastyúkot és a délnek titkos tárait.

9:10 A ki nagy dolgokat cselekszik megfoghatatlanul, és csudákat megszámlálhatatlanul.

9:11 Ímé, elvonul mellettem, de nem látom, átmegy előttem, de nem veszem észre.

9:12 Ímé, ha elragad [valamit,] ki akadályozza meg; ki mondhatja néki: Mit cselekszel?

9:13 Ha az Isten el nem fordítja az ő haragját, alatta meghajolnak Ráháb czinkosai is.

9:14 Hogyan felelhetnék hát én meg ő néki, és lelhetnék vele szemben szavakat?

9:15 A ki, ha szinte igazam volna, sem felelhetnék néki; kegyelemért könyörögnék ítélő birámhoz.

9:16 Ha segítségül hívnám és felelne is nékem, még sem hinném, hogy szavamat fülébe vevé;

9:17 A ki forgószélben rohan meg engem, és ok nélkül megsokasítja sebeimet.

9:18 Nem hagyna még lélekzetet se vennem, hanem keserűséggel lakatna jól.

9:19 Ha erőre kerülne a dolog? Ímé, ő igen erős; és ha ítéletre? Ki tűzne ki én nékem napot?

9:20 Ha igaznak mondanám magamat, a szájam kárhoztatna engem; ha ártatlannak: bűnössé tenne engemet.

9:21 Ártatlan vagyok, nem törődöm lelkemmel, útálom az életemet.

9:22 Mindegy ez! Azért azt mondom: elveszít ő ártatlant és gonoszt!

9:23 Ha ostorával hirtelen megöl, neveti a bűntelenek megpróbáltatását.

9:24 A föld a gonosz kezébe adatik, a ki az ő biráinak arczát elfedezi. Nem így van? Kicsoda hát ő?

9:25 Napjaim gyorsabbak valának a kengyelfutónál: elfutának, nem láttak semmi jót.

9:26 Ellebbentek, mint a gyorsan járó hajók, miként zsákmányára csap a keselyű.

9:27 Ha azt mondom: Nosza elfelejtem panaszomat, felhagyok haragoskodásommal és vidám leszek:

9:28 Megborzadok az én mindenféle fájdalmamtól; tudom, hogy nem találsz bűntelennek engem.

9:29 Rossz ember vagyok én! Minek fáraszszam hát magamat hiába?

9:30 Ha hóvízzel mosakodom is meg, ha szappannal mosom is meg kezeimet:

9:31 Akkor is a posványba mártanál engem és az én ruháim is útálnának engem.

9:32 Mert nem ember ő, mint én, hogy néki megfelelhetnék, [és] együtt pörbe állanánk.

9:33 Nincs is közöttünk igazlátó, a ki kezét közbe vethesse kettőnk között!

9:34 Venné csak el rólam az ő veszszejét, és az ő rettentésével ne rettegtetne engem:

9:35 Akkor szólanék és nem félnék tőle: mert nem így vagyok én magammal!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page