Index: Hungarian Bible

 

Job 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

19:1 Felele pedig Jób, és monda:

19:2 Meddig búsítjátok még a lelkemet, és kínoztok engem beszéddel?

19:3 Tízszer is meggyaláztatok már engem; nem pirultok, hogy így erősködtök ellenem?

19:4 Még ha csakugyan tévedtem is, tévedésem énmagamra hárul.

19:5 Avagy csakugyan pöffeszkedni akartok ellenem, és feddődni az én gyalázatom felett?

19:6 Tudjátok meg hát, hogy Isten alázott meg engem, és az ő hálójával ő vett engem körül.

19:7 Ímé, kiáltozom az erőszak miatt, de meg nem hallgattatom, segélyért kiáltok, de nincsen igazság.

19:8 Utamat úgy elgátolta, hogy nem mehetek át rajta, és az én ösvényemre sötétséget vetett.

19:9 Tisztességemből kivetkőztetett, és fejemnek koronáját elvevé.

19:10 Megronta köröskörül, hogy elveszszek, és reménységemet, mint a fát, letördelé.

19:11 Felgerjesztette haragját ellenem, és úgy bánt velem, mint ellenségeivel.

19:12 Seregei együtt jövének be és utat csinálnak ellenem, és az én sátorom mellett táboroznak.

19:13 Atyámfiait távol űzé mellőlem, barátaim egészen elidegenedtek tőlem.

19:14 Rokonaim visszahúzódtak, ismerőseim pedig elfelejtkeznek rólam.

19:15 Házam zsellérei és szolgálóim idegennek tartanak engem, jövevény lettem előttök.

19:16 Ha a szolgámat kiáltom, nem felel, még ha könyörgök is néki.

19:17 Lehelletem idegenné lett házastársam előtt, s könyörgésem az én ágyékom magzatai előtt.

19:18 Még a kisdedek is megvetnek engem, ha fölkelek, ellenem szólnak nékem.

19:19 Megútált minden meghitt emberem; a kiket szerettem, azok is ellenem fordultak.

19:20 Bőrömhöz és húsomhoz ragadt az én csontom, csak fogam húsával menekültem meg.

19:21 Könyörüljetek rajtam, könyörüljetek rajtam, oh ti barátaim, mert az Isten keze érintett engem!

19:22 Miért üldöztök engem úgy, mint az Isten, és mért nem elégesztek meg a testemmel?

19:23 Oh, vajha az én beszédeim leirattatnának, oh, vajha könyvbe feljegyeztetnének!

19:24 Vasvesszővel és ónnal örökre kősziklába metszetnének!

19:25 Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.

19:26 És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent.

19:27 A kit magam látok meg magamnak; az én szemeim látják meg, nem más. Az én veséim megemésztettek én bennem;

19:28 Mert ezt mondjátok: Hogyan fogjuk őt üldözni! [látva,] hogy a dolog gyökere én bennem rejlik.

19:29 Féljetek a fegyvertől, mert a fegyver a bűnök miatt való büntetés, hogy megtudjátok, hogy van ítélet!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page