Index: Hungarian Bible

 

Job 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

21:1 Felele pedig Jób, és monda:

21:2 Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalástok [helyett.]

21:3 Szenvedjetek el engem, a míg szólok, azután gúnyoljátok ki beszédemet.

21:4 Avagy én embernek panaszolkodom-é? Miért ne volna hát keserű a lelkem?

21:5 Tekintsetek reám és álmélkodjatok el, és tegyétek kezeteket szátokra.

21:6 Ha visszaemlékezem, mindjárt felháborodom, és reszketés fogja el testemet.

21:7 Mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget érnek, sőt még meg is gyarapodnak?

21:8 Az ő magvok előttök nő fel ő velök, és az ő sarjadékuk szemeik előtt.

21:9 Házok békességes a félelemtől, és az Isten vesszeje nincsen ő rajtok.

21:10 Bikája folyat és nem terméketlen, tehene megellik és el nem vetél.

21:11 Kieresztik, mint nyájat, kisdedeiket, és ugrándoznak az ő magzataik.

21:12 Dobot és hárfát ragadnak, és örvendeznek a síp zengésének.

21:13 Jóllétben töltik el napjaikat, és egy pillanat alatt szállnak alá a sírba;

21:14 Noha azt mondják Istennek: Távozzál el tőlünk, mert a te utaidnak tudásában nem gyönyörködünk!

21:15 Micsoda a Mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte?

21:16 Mindazáltal az ő javok nincsen hatalmukban, azért a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem!

21:17 Hányszor aluszik el a gonoszok szövétneke, és jő rájok az ő veszedelmök! [Hányszor] osztogatja részöket haragjában.

21:18 Olyanok lesznek, mint a pozdorja a szél előtt, és mint a polyva, a melyet forgószél ragad el.

21:19 Isten az ő fiai számára tartja fenn annak büntetését. Megfizet néki, hogy megérzi majd.

21:20 Maga látja meg a maga veszedelmét, és a Mindenható haragjából iszik.

21:21 Mert mi gondja van néki házanépére halála után, ha az ő hónapjainak száma letelt?!

21:22 Ki taníthatja Istent bölcseségre, hisz ő ítéli meg a magasságban levőket is!

21:23 Ez meghal az ő teljes boldogságában, egészen megelégedetten és nyugodtan;

21:24 Fejőedényei tejjel vannak tele, csontjainak velője nedvességtől árad.

21:25 Amaz elkeseredett lélekkel hal meg, mert nem élhetett a jóval.

21:26 Együtt feküsznek a porban, és féreg lepi őket.

21:27 Ímé, jól tudom a ti gondolatitokat és a hamisságokat, a melyekkel méltatlankodtok ellenem;

21:28 Mert ezt mondjátok: Hol van ama főembernek háza, hol van a gonoszok lakozásának sátora?

21:29 Avagy nem kérdeztétek-é meg azokat, a kik [sokat] utaznak és jeleiket nem ismeritek-é?

21:30 Bizony a veszedelemnek napján elrejtetik a gonosz, a haragnak napján kiszabadul.

21:31 Kicsoda veti szemére az ő útját, és a mit cselekedett, kicsoda fizet meg néki azért?

21:32 Még ha a sírba vitetik is ki, a sírdomb felett is él.

21:33 Édesek lesznek néki a sírnak hantjai, és maga után vonsz minden embert, a mint számtalanok [mentek el] előtte.

21:34 Hogyan vigasztalnátok hát engem hiábavalósággal? Feleselésetek igazságtalanság marad.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page