Index: Hungarian Bible

 

Job 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

32:1 Miután ez a három ember megszünt vala felelni Jóbnak, mivel ő igaz vala önmaga előtt:

32:2 Haragra gerjede Elihu, a Barakeél fia, a ki Búztól való vala, a Rám nemzetségéből. Jób ellen gerjedt föl haragja, mivel az igazabbnak tartotta magát Istennél.

32:3 De felgerjedt haragja az ő három barátja ellen is, mivelhogy nem találják vala el a feleletet, mégis kárhoztatják vala Jóbot.

32:4 Elihu azonban várakozott a Jóbbal való beszéddel, mert amazok öregebbek valának ő nála.

32:5 De mikor látta Elihu, hogy nincs felelet a három férfiú szájában, akkor gerjede föl az ő haragja.

32:6 És felele a Búztól való Elihu, Barakeél fia, és monda: Napjaimra nézve én még csekély vagyok, ti pedig élemedett emberek, azért tartózkodtam és féltem tudatni veletek véleményemet.

32:7 Gondoltam: Hadd szóljanak a napok; és hadd hirdessen bölcseséget az évek sokasága!

32:8 Pedig a lélek az az emberben és a Mindenható lehellése, a mi értelmet ad néki!

32:9 Nem a nagyok a bölcsek, és nem a vének értik az ítéletet.

32:10 Azt mondom azért: Hallgass reám, hadd tudassam én is véleményemet!

32:11 Ímé, én végig vártam beszédeiteket, figyeltem, a míg okoskodtatok, a míg szavakat keresgéltetek.

32:12 Igen ügyeltem reátok és ímé, Jóbot egyikőtök sem czáfolá meg, sem beszédére meg nem felelt.

32:13 Ne mondjátok azt: Bölcseségre találtunk, Isten győzheti meg őt és nem ember!

32:14 Mivel én ellenem nem intézett beszédet, nem is a ti beszédeitekkel válaszolok hát néki.

32:15 Megzavarodának és nem feleltek többé; kifogyott belőlök a szó.

32:16 Vártam, de nem szóltak, csak álltak és nem feleltek többé.

32:17 Hadd feleljek hát én is magamért, hadd tudassam én is véleményemet!

32:18 Mert tele vagyok beszéddel; unszolgat engem a bennem levő lélek.

32:19 Ímé, bensőm olyan, mint az [új] bor, a melynek nyílása nincsen; miként az új tömlők, [csaknem] szétszakad.

32:20 Szólok tehát, hogy levegőhöz jussak; felnyitom ajkaimat, és felelek.

32:21 Nem leszek személyválogató senki iránt; nem hizelkedem egy embernek sem;

32:22 Mert én hizelkedni nem tudok; könnyen elszólíthatna engem a teremtőm!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page