Index: Hungarian Bible

 

Job 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

38:1 Majd felele az Úr Jóbnak a forgószélből és monda:

38:2 Ki az, a ki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel?

38:3 Nosza övezd fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem!

38:4 Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat!

38:5 Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt?

38:6 Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét;

38:7 Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának?

38:8 És [kicsoda] zárta el ajtókkal a tengert, a mikor előtünt, az anyaméhből kijött;

38:9 Mikor ruházatává a felhőt tevém, takarójául pedig a sürű homályt?

38:10 Mikor reávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték eléje:

38:11 És azt mondám: Eddig jőjj és ne tovább; ez itt ellene áll kevély habjaidnak!

38:12 Parancsoltál-é a reggelnek, a mióta megvagy? Kimutattad-é a hajnalnak a helyét?

38:13 Hogy belefogózzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla.

38:14 Hogy átváltozzék mint a megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhában.

38:15 Hogy a gonoszoktól elvétessék világosságuk, és a fölemelt kar összetöressék?

38:16 Eljutottál-é a tenger forrásáig, bejártad-é a mélységnek fenekét?

38:17 Megnyíltak-é néked a halálnak kapui; a halál árnyékának kapuit láttad-é?

38:18 Áttekintetted-é a föld szélességét, mondd meg, ha mindezt jól tudod?

38:19 Melyik út [visz] oda, hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye?

38:20 Hogy visszavinnéd azt az ő határába, és hogy megismernéd lakása útjait.

38:21 Tudod te ezt, hiszen már akkor megszülettél; napjaidnak száma nagy!

38:22 Eljutottál-é a hónak tárházához; vagy a jégesőnek tárházát láttad-é?

38:23 A mit fentartottam a szükség idejére, a harcz és háború napjára?

38:24 Melyik út [visz oda], a hol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a földön?

38:25 Ki hasított nyílást a záporesőnek, és a mennydörgő villámnak útat?

38:26 Hogy aláessék az ember nélkül való földre, a pusztaságra, holott senki sincsen;

38:27 Hogy megitasson pusztát, sivatagot, és hogy sarjaszszon zsenge pázsitot?

38:28 Van-é atyja az esőnek, és ki szülte a harmat cseppjeit?

38:29 Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte?

38:30 [Miként] rejtőznek el a vizek mintegy kő [alá,] és [mint] zárul be a mély vizek színe?

38:31 Összekötheted-é a fiastyúk szálait; a kaszáscsillag köteleit megoldhatod-é?

38:32 A hajnalcsillagot előhozhatod-é az ő idejében, avagy a gönczölszekeret forgathatod-é fiával együtt?

38:33 Ismered-é az ég törvényeit, vagy te határozod-é meg uralmát a földön?

38:34 Felemelheted-é szavadat a felhőig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged?

38:35 Kibocsáthatod-é a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják-é néked: Itt vagyunk?

38:36 Ki helyezett bölcseséget a setét felhőkbe, vagy a tüneményeknek ki adott értelmet?

38:37 Ki számlálta meg a bárányfelhőket bölcseséggel, és ki üríti ki az égnek tömlőit;

38:38 Mikor a por híg sárrá változik, és a göröngyök összetapadnak?

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page