Index: Hungarian Bible

 

Psalms 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

22:1 Az éneklőmesternek az ajjelethassakhar szerint; Dávid zsoltára.

22:2 Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava.

22:3 Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodalmam.

22:4 Pedig te szent vagy, a ki Izráel dícséretei között lakozol.

22:5 Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad őket.

22:6 Hozzád kiáltottak és megmenekültek; benned bíztak és nem szégyenültek meg.

22:7 De én féreg vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és a nép útálata.

22:8 A kik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejöket:

22:9 Az Úrra bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne!

22:10 Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, [és ]biztattál engem anyámnak emlőin.

22:11 Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem.

22:12 Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, a ki segítsen.

22:13 Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái.

22:14 Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán.

22:15 Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között.

22:16 Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet.

22:17 Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat.

22:18 Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek [s] bámulnak rám.

22:19 Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.

22:20 De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre.

22:21 Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből.

22:22 Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem.

22:23 Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben.

22:24 Ti, a kik félitek az Urat, dicsérjétek őt! Jákób minden ivadékai dicsőítsétek őt, és féljétek őt Izráel minden magzata!

22:25 Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el az ő orczáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja.

22:26 Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, a kik félik őt.

22:27 Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, a kik őt keresik. Éljen szívetek örökké!

22:28 Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége.

22:29 Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is.

22:30 Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind; ő előtte hajtanak térdet, a kik a porba hullanak, és a ki életben nem tarthatja lelkét.

22:31 Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak.

22:32 Eljőnek s hirdetik az ő igazságát az ő utánok való népnek, hogy ezt cselekedte!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page