Index: Hungarian Bible

 

Psalms 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

25:1 Dávidé. &Hozzád emelem, Uram, lelkemet!

25:2 Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim.

25:3 Senki se szégyenüljön meg, a ki téged vár; szégyenüljenek meg, a kik ok nélkül elpártolnak tőled.

25:4 Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.

25:5 Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.

25:6 Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak.

25:7 Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!

25:8 Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

25:9 Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat.

25:10 Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, a kik szövetségét és bizonyságait megtartják.

25:11 A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az.

25:12 Kicsoda az, a ki féli az Urat? Megmutatja annak az útat, a melyet válaszszon.

25:13 Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet.

25:14 Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket.

25:15 Szemeim mindenha az Úrra [néznek,] mert ő húzza ki a tőrből lábamat.

25:16 Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok.

25:17 Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem.

25:18 Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet; bocsásd meg minden bűnömet.

25:19 Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem.

25:20 Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.

25:21 Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak.

25:22 Mentsd ki, Isten, Izráelt minden bajából.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page