Index: Hungarian Bible

 

Psalms 50

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

50:1 Asáf zsoltára. &Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet a nap keltétől lenyugtáig.

50:2 A Sionról, a melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten.

50:3 Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülte erős forgószél.

50:4 Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét:

50:5 Gyűjtsétek elém kegyeseimet, a kik áldozattal erősítik szövetségemet!

50:6 És az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten biró. Szela.

50:7 Hallgass én népem, hadd szóljak! Te Izráel, hadd tegyek bizonyságot rólad; Isten vagyok én, a te Istened.

50:8 Nem feddlek én téged áldozataidért, és hogy égőáldozataid szüntelen előttem vannak.

50:9 [De] nem fogadhatok el tulkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból;

50:10 Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.

50:11 Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai [tudva vannak] nálam.

50:12 Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek mindene.

50:13 Avagy eszem-é én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszom-é?

50:14 Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!

50:15 És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.

50:16 A gonosznak pedig ezt mondja Isten: Miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet?

50:17 Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendelésimet!

50:18 Ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat, társalkodol velök.

50:19 A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot sző.

50:20 Leülsz és felebarátodra beszélsz, anyád fiát is megszidalmazod.

50:21 Ezeket teszed és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom [azokat.]

50:22 Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül:

50:23 A ki hálával áldozik, az dicsőít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page