Index: Hungarian Bible

 

Psalms 55

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

55:1 Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása.

55:2 Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elől;

55:3 Figyelmezz én reám és hallgass meg engemet; mert keseregve bolyongok és jajgatok!

55:4 Az ellenségnek szaváért [és] a hitetlenek nyomorgatásáért: mert hazugságot hárítanak reám, és [nagy] dühösséggel ellenkeznek velem.

55:5 Az én szívem reszket bennem, és a halál félelmei körülvettek engem.

55:6 Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem.

55:7 Mondám: Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! Elrepülnék és nyugodnám.

55:8 Ímé, messze elmennék és a pusztában lakoznám. Szela.

55:9 Sietnék kiszabadulni e sebes szélből, e forgószélből.

55:10 Rontsd meg Uram, [és] oszlasd meg az ő nyelvöket; mert erőszakot és háborgást látok a városban.

55:11 Nappal és éjjel körüljárják azt annak kőfalainál, bent hamisság és ártalom van abban.

55:12 Veszedelem van bensejében; s nem távozik annak teréről a zsarnokság és csalárdság.

55:13 Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz [azt] elszenvedném; nem gyűlölőm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől:

55:14 Hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm,

55:15 A kik együtt édes bizalomban éltünk; az Isten házába jártunk a tömegben.

55:16 A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság van lakásukban, kebelökben.

55:17 Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.

55:18 Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat.

55:19 Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert sokan vannak ellenem.

55:20 Meghallja Isten és megfelel nékik, (mivelhogy ő eleitől fogva trónol, Szela), a kik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent.

55:21 Kezeit felemelte a vele békességben lévőkre; megszegte az ő szövetségét.

55:22 A vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van; lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szablyák azok.

55:23 Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.

55:24 Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket; a vérszopó és álnok emberek életüknek felét sem élik meg; én pedig te benned bízom.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page