Index: Hungarian Bible

 

Psalms 69

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

69:1 Az éneklőmesternek a sósannimra; Dávidé.

69:2 Szabadíts meg engemet, oh Isten, mert a vizek lelkemig hatottak.

69:3 Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok; feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem.

69:4 Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom; szemeim elbágyadtak, várván Istenemet.

69:5 Többen vannak fejem hajszálainál, a kik ok nélkül gyűlölnek engem; hatalmasok a vesztemre törők, a kik ellenségeim alap nélkül; a mit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem!

69:6 Oh Isten, te tudod az én balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak te előtted:

69:7 Ne szégyenüljenek meg miattam, a kik te benned remélnek, Uram, Seregeknek Ura! Ne pironkodjanak miattam, a kik téged keresnek, oh Izráelnek Istene!

69:8 Mert te éretted viselek gyalázatot, [és] borítja pironság az én orczámat.

69:9 Atyámfiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénynyé.

69:10 Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám.

69:11 Ha sírok és bőjtöléssel [gyötröm] lelkemet, az is gyalázatomra válik.

69:12 Ha gyászruhába öltözöm, akkor példabeszédül vagyok nékik.

69:13 A kapuban ülők rólam szólanak, és a borozók rólam énekelnek.

69:14 Én pedig néked könyörgök, oh Uram; jókedvednek idején, oh Isten, a te kegyelmed sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel.

69:15 Ments ki engem az iszapból, hogy el ne sülyedjek; hadd szabaduljak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből;

69:16 Hogy el ne borítson a vizek árja, és el ne nyeljen az örvény, és a veremnek szája be ne záruljon felettem!

69:17 Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám;

69:18 És ne rejtsd el orczádat a te szolgádtól; mert szorongattatom nagyon: siess, hallgass meg engem!

69:19 Légy közel az én lelkemhez és váltsd meg azt; az én ellenségeimért szabadíts meg engem.

69:20 Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat; jól ismered minden szorongatómat.

69:21 A gyalázat megtörte szívemet és beteggé lettem; várok vala részvétre, de hiába; vigasztalókra, de nem találék.

69:22 Sőt ételemben mérget adnak vala, és szomjúságomban eczettel itatnak vala engem.

69:23 Legyen az ő asztalok előttök tőrré, és a bátorságosoknak hálóvá.

69:24 Setétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak; és az ő derekukat tedd mindenkorra roskataggá.

69:25 Öntsd ki a te haragodat reájok, és a te haragodnak búsulása érje utól őket.

69:26 Legyen az ő palotájok puszta, és az ő hajlékukban ne legyen lakos;

69:27 Mert a kit te megvertél, azt üldözik, és a tőled sujtottak fájdalmát szólják meg.

69:28 Szedd össze álnokságaikat, és a te igazságodra ne jussanak el.

69:29 Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazak közé ne irattassanak.

69:30 Engem pedig, a ki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, oh Isten, a te segedelmed!

69:31 Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.

69:32 És kedvesebb lesz az Úr előtt az ökörnél, a szarvas és hasadt körmű tuloknál.

69:33 Látják [ezt] majd a szenvedők és örülnek; ti Istent keresők, elevenedjék a ti szívetek!

69:34 Mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az ő foglyait nem veti meg.

69:35 Dicsérjék őt az egek és a föld; a tengerek és a mi csak mozog azokban!

69:36 Mert megtartja Isten a Siont, és megépíti Júdának városait; és ott lakoznak majd és bírni fogják azt.

69:37 És az ő szolgáinak maradékai öröklik azt, és abban laknak majd, a kik szeretik az ő nevét.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page