Index: Hungarian Bible

 

Psalms 72

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

72:1 Salamoné. &Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának.

72:2 Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal.

72:3 Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot.

72:4 Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót.

72:5 Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre.

72:6 Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet.

72:7 Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold.

72:8 És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a [nagy] folyamtól a föld határáig.

72:9 Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port.

72:10 Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé.

72:11 Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki.

72:12 Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs segítője.

72:13 Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja;

72:14 Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében.

72:15 És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon.

72:16 Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve.

72:17 Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt.

72:18 Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül!

72:19 Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!

72:20 Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page