Index: Hungarian Bible

 

Psalms 89

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

89:1 Az Ezrahita Ethán tanítása.

89:2 Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal!

89:3 Mert azt mondom: Örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az egekben, [mondván:]

89:4 Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak:

89:5 Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet. Szela.

89:6 És az egek dicsérik a te csodadolgodat Uram; a te hűséges voltodat is a szentek gyülekezetében.

89:7 Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, [s ki] olyan, mint az Úr, az istenek fiai között?

89:8 Igen rettenetes Isten [ő] a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, a kik körülte vannak.

89:9 Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűséges voltod körülvesz téged.

89:10 Te uralkodol a tengernek kevélységén; mikor az ő habjai felemelkednek, te csendesíted le azokat.

89:11 Te rontád meg Égyiptomot mintegy átdöföttet; erős karoddal elszélesztetted ellenségeidet.

89:12 Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundáltad.

89:13 Az északot és a délt te teremtetted, a Thábor és a Hermon a te nevednek örvendeznek.

89:14 A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos.

89:15 Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orczád előtt.

89:16 Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!

89:17 A te nevedben örvendeznek egész nap; és a te igazságodban felmagasztaltatnak.

89:18 Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a mi szarvunkat is.

89:19 Mert az Úr a mi paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk.

89:20 Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam a vitéznek, felmagasztaltam a népből választottat;

89:21 Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat; szent olajommal kentem fel őt,

89:22 A kivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt.

89:23 Nem nyomhatja őt el az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt;

89:24 Mert ő előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit.

89:25 És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva.

89:26 És rávetem az ő kezét a tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre.

89:27 Ő így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom kősziklája!

89:28 Én meg elsőszülöttemmé teszem őt [és] felebbvalóvá a föld királyainál.

89:29 Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos [marad] ő vele.

89:30 És az ő magvát örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek napjait.

89:31 Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint;

89:32 Ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat:

89:33 Akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő álnokságukat;

89:34 De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom.

89:35 Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el nem változtatom.

89:36 Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot?

89:37 Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap.

89:38 Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Szela.

89:39 De te [mégis] elvetetted és megútáltad [őt,] és megharagudtál a te felkentedre.

89:40 Felbontottad a te szolgáddal [kötött] szövetséget, földre tiportad az ő koronáját.

89:41 Lerontottad az ő kőfalait mind; romokká tetted erősségeit.

89:42 Zsákmányolták őt mind az úton járók; gyalázattá lőn az ő szomszédai előtt.

89:43 Felmagasztaltad az ő szorongatóinak jobbját, és megvidámítottad minden ellenségét.

89:44 Még fegyverének élét is elvetted, és nem segítetted őt a harczban.

89:45 Eltörlötted az ő fényességét, és az ő királyi székét a földre vetetted.

89:46 Az ő ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá. Szela.

89:47 Meddig rejtegeted még magad, oh Uram, szüntelen, [és] ég a te haragod, mint a tűz?

89:48 Emlékezzél meg rólam: mily [rövid] az élet! Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait!

89:49 Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? Szela.

89:50 Hol van a te előbbi kegyelmességed, Uram? Megesküdtél Dávidnak a te hűséges voltodra!

89:51 Emlékezzél meg Uram a te szolgáidnak gyalázatjokról! hogy sok népnek [gyalázatját] hordozom keblemben,

89:52 A melyekkel gyaláztak a te ellenségeid Uram, a melyekkel gyalázták a te felkentednek lépéseit.

89:53 Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page