Index: Hungarian Bible

 

Psalms 94

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

94:1 Uram, bosszúállásnak Istene! Bosszúállásnak Istene, jelenj meg!

94:2 Emelkedjél fel te, földnek birája, fizess meg a kevélyeknek!

94:3 A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek?

94:4 Piszkolódnak, keményen szólnak; kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői.

94:5 A te népedet Uram tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet.

94:6 Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is fojtogatják.

94:7 És ezt mondják: Nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene!

94:8 Eszméljetek ti bolondok a nép között! És ti balgatagok, mikor tértek eszetekre?

94:9 A ki a fület plántálta, avagy nem hall-é? És a ki a szemet formálta, avagy nem lát-é?

94:10 A ki megfeddi a népeket, avagy nem fenyít-é meg? Ő, a ki az embert tudományra tanítja:

94:11 Az Úr tudja az embernek gondolatjait, hogy azok hiábavalók.

94:12 Boldog ember az, a kit te megfeddesz Uram, és a kit megtanítasz a te törvényedre;

94:13 Hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek!

94:14 Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét!

94:15 Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igazszívűek.

94:16 Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen?

94:17 Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a csendességben.

94:18 Mikor azt mondtam: Az én lábam eliszamodott: a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem.

94:19 Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vígasztalásaid megvidámították az én lelkemet.

94:20 Van-é köze te hozzád a hamisság székének, a mely nyomorúságot szerez törvény színe alatt?

94:21 Egybegyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét.

94:22 De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája;

94:23 És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket; elveszti őket az Úr, a mi Istenünk.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page