Index: Hungarian Bible

 

Psalms 104

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

104:1 Áldjad én lelkem az Urat! Uram én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra!

104:2 A ki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot;

104:3 A ki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain;

104:4 A ki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá.

104:5 Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké.

104:6 Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak vala.

104:7 Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának.

104:8 Hegyek emelkedének fel és völgyek szállának alá arra a helyre, a melyet fundáltál nékik.

104:9 Határt vetettél, a melyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására.

104:10 A ki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között;

104:11 Megitassák a mezőnek minden állatát; a vadszamarak is megoltsák szomjúságukat.

104:12 Mellettök lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak.

104:13 A ki megöntözi a hegyeket az ő palotájából; a te munkáidnak gyümölcséből megelégíttetik a föld.

104:14 A ki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből,

104:15 És bort, a mely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orczát az olajnál; és kenyeret, a mely megerősíti a halandónak szívét.

104:16 Megelégíttetnek az Úrnak fái, a Libánonnak czédrusai, a melyeket plántált;

104:17 A melyeken madarak fészkelnek: az eszterág, a melynek a cziprusok a háza.

104:18 A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke.

104:19 Teremtett holdat ünnepeknek mutatására; a napot, a mely lenyugovását tudja.

104:20 Szerzett setétséget, hogy éjszaka legyen, a melyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai;

104:21 Az oroszlánkölykök, a melyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelöket.

104:22 Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek;

104:23 Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estvéig.

104:24 Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.

104:25 Ez a nagy és széles tenger! Itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók; apró állatok nagyokkal együtt.

104:26 Amott gályák járnak [s] czethal, a melyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne.

104:27 Mindazok te reád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben.

104:28 Adsz nékik [és] ők takarnak; megnyitod kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal.

104:29 Elfordítod orczádat, megháborodnak; elveszed a lelköket, kimulnak és porrá lesznek újra.

104:30 Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét.

104:31 Legyen az Úrnak dicsőség örökké; örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben;

104:32 A ki, ha rátekint e földre, megrendül az; megilleti a hegyeket, és füstölögnek azok.

104:33 Éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek, a míg vagyok!

104:34 Legyen kedves néki az én rebegésem; örvendezem én az Úrban;

104:35 Veszszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé! Áldjad én lelkem az Urat; dicsérjétek az Urat!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page