Index: Hungarian Bible

 

Psalms 107

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

107:1 Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme.

107:2 [Ezt] mondják az Úrnak megváltottai, a kiket megváltott a szorongatónak kezéből;

107:3 És a kiket összegyűjtött a [különböző] földekről: napkelet és napnyugot felől, északról és a tenger felől.

107:4 Bujdostak a pusztában, a sivatagban; lakó-város felé utat nem találtak vala.

107:5 Éhesek és szomjasok valának; lelkök is elepedt bennök.

107:6 De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból megmenté őket.

107:7 És vezeté őket egyenes útra, hogy lakó-városhoz juthassanak.

107:8 Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az ember[ek] fiai iránt való csodadolgaiért,

107:9 Hogy megelégíté a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket betölté jóval!

107:10 A kik setétségben és a halálnak árnyékában ülnek, megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal;

107:11 Mert ellenszegültek az Isten beszédének, és a Felségesnek tanácsát megútálták;

107:12 Azért megalázta az ő szívöket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségök.

107:13 De az Úrhoz kiáltának szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadítá őket.

107:14 Kihozá őket a setétségből és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatá.

107:15 Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az ember[ek] fiai iránt való csodadolgaiért,

107:16 Hogy összetöré az ércz-kapukat, és a vas-zárakat letördelé!

107:17 A balgatagok az ő gonoszságuknak útjáért, és az ő hamisságukért nyomorgattattak.

107:18 Minden étket útála az ő lelkök, és a halál kapujához közelgetének.

107:19 De az Úrhoz kiáltának szorultságukban: sanyarúságukból kiszabadította őket.

107:20 Kibocsátá az ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből.

107:21 Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az ember[ek] fiai iránt való csodadolgaiért,

107:22 És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az ő cselekedeteit örvendezéssel!

107:23 A kik hajókon tengerre szállnak, [és] a nagy vizeken kalmárkodnak,

107:24 Azok látták az Úrnak dolgait, és az ő csodáit a mélységben.

107:25 Szólott ugyanis és szélvészt támaszta, a mely felduzzasztá a habokat.

107:26 Az égig emelkedének, a fenékig sülyedének; lelkök elolvada az inségben.

107:27 Szédülének és tántorgának, mint a részeg, és minden bölcsességöknek esze vész vala.

107:28 De az Úrhoz kiáltának az ő szorultságukban, és sanyarúságukból kivezeté őket.

107:29 Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék, és megcsendesedtek a habok.

107:30 És örülének, hogy lecsillapodtak vala, és vezérlé őket az ő kivánságuknak partjára.

107:31 Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az ember[ek] fiai iránt való csodadolgaiért!

107:32 És magasztalják fel őt a népnek gyülekezetében, és dicsérjék őt a vének ülésében!

107:33 Folyóvizeket tett vala pusztává, és vízforrásokat szárazzá;

107:34 Gyümölcstermő földet meddő földdé, a rajta lakó népnek gonoszsága miatt.

107:35 Pusztaságot tett vala álló tavakká, és kiaszott földet vízforrásokká.

107:36 És telepített oda éhezőket, hogy lakó-városokat építsenek.

107:37 És mezőket vetének be és szőlőket plántálának, hogy hasznos gyümölcsöt szerezzenek.

107:38 És megáldá őket és igen megszaporodának, és barmaikat sem kevesbítette meg.

107:39 De megkevesedtek és meggörnyedtek vala ínség, nyomorúság és keserűség miatt.

107:40 Gyalázatot zúdított a fejedelmekre, és bujdostatta őket út nélkül való kietlenben.

107:41 De felemelé a nyomorultat az ínségből, és hasonlóvá tette a nemzetségeket a juhnyájhoz.

107:42 Látják az igazak és örvendeznek, és minden gonoszság megtartóztatja az ő száját.

107:43 A bölcs, az eszébe veszi ezeket, és meggondolják az Úrnak kegyelmességét!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page