Index: Hungarian Bible

 

Psalms 109

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

109:1 Az éneklőmesternek, Dávidé; zsoltár. &Én dicséretemnek Istene, ne hallgass!

109:2 Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyilt ellenem, hazug nyelvvel beszélnek én velem.

109:3 És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel, és ostromolnak engem ok nélkül.

109:4 Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom.

109:5 Roszszal fizetnek nékem a jóért, és gyűlölséggel az én szeretetemért.

109:6 Állíts fölibe gonoszt, és vádló álljon az ő jobb keze felől.

109:7 Mikor törvénykezik, mint gonosz jőjjön ki; még az imádsága is bűnné legyen.

109:8 Életének napjai kevesek legyenek, és a hivatalát más foglalja el.

109:9 Fiai legyenek árvákká, a felesége pedig özvegygyé.

109:10 És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak, és elpusztult helyeiktől távol keressenek [eledelt.]

109:11 Foglalja le minden jószágát az uzsorás, és idegenek ragadozzák el szerzeményét.

109:12 Ne legyen néki, a ki kegyelmet mutasson [iránta,] és ne legyen, a ki könyörüljön az ő árváin!

109:13 Veszszen ki az ő maradéka; a második nemzedékben töröltessék el a nevök!

109:14 Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt, és anyjának bűne el ne töröltessék!

109:15 Mindenkor az Úr előtt legyenek, és emlékezetök is veszszen ki e földről,

109:16 A miatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon és üldözte a szegény és nyomorult embert, és a megkeseredett szívűt, hogy megölje.

109:17 Mivelhogy szerette az átkot, azért érte el őt; és mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozék az el ő tőle.

109:18 Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj.

109:19 Legyen az néki palástul, a melybe beburkolódzik, és övül, a melylyel mindenkor övezze magát.

109:20 Ez legyen jutalmok az Úrtól az én vádolóimnak, és a kik rosszat beszélnek az én lelkemre.

109:21 De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért; mivelhogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem!

109:22 Mert szegény és nyomorult vagyok én, még a szívem is megsebesíttetett én bennem.

109:23 Úgy hanyatlom el, mint az árnyék az ő megnyúlásakor; ide s tova hányattatom, mint a sáska.

109:24 Térdeim tántorognak az éhségtől, és testem megfogyatkozott a kövérségtől.

109:25 Sőt gyalázatossá lettem előttök; ha látnak engem, fejöket csóválják.

109:26 Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint!

109:27 Hadd tudják meg, hogy a te kezed [munkája] ez, hogy te cselekedted ezt, Uram!

109:28 Átkozzanak ők, de te áldj meg! Feltámadnak, de szégyenüljenek meg és örvendezzen a te szolgád.

109:29 Öltözzenek az én vádlóim gyalázatba, és burkolózzanak szégyenökbe, mint egy köpenybe!

109:30 Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem őt a sokaság közepette!

109:31 Mert jobb keze felől áll a szegénynek, hogy megszabadítsa azoktól, a kik elítélik annak lelkét.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page