Index: Hungarian Bible

 

Proverbs 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

3:1 Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd;

3:2 Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven.

3:3 Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára;

3:4 Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt.

3:5 Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

3:6 Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.

3:7 Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.

3:8 Egészség lesz [ez] a te testednek, és megújulás a te csontaidnak.

3:9 Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből.

3:10 Eképen megtelnek a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi.

3:11 Az Úrnak fenyítését fiam, ne útáld meg, se meg ne únd az ő dorgálását.

3:12 Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, a kit kedvel.

3:13 Boldog ember, a ki megnyerte a bölcseséget, és az ember, a ki értelmet szerez.

3:14 Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme.

3:15 Drágább a fényes kárbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá.

3:16 Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség.

3:17 Az ő útai gyönyörűséges útak, és minden ösvényei: békesség.

3:18 Életnek fája ez azoknak, a kik megragadják, és a kik megtartják boldogok!

3:19 Az Úr bölcseséggel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel.

3:20 Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből [a vizek,] és a felhők csepegnek harmatot,

3:21 Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz [bölcseséget,] és a meggondolást!

3:22 És lesznek [ezek] élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak.

3:23 Akkor bátorsággal járod a te útadat, és a te lábadat meg nem ütöd.

3:24 Mikor lefekszel, nem rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a te álmod.

3:25 Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő;

3:26 Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól.

3:27 Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, a kiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése.

3:28 Ne mondd a te felebarátodnak: menj el, azután térj meg, és holnap adok; holott nálad van, [a mit kér.]

3:29 Ne forralj a te felebarátod ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan te veled.

3:30 Ne háborogj egy emberrel is ok nélkül, ha nem illetett gonoszszal téged.

3:31 Ne irígykedjél az erőszakos emberre, és néki semmi útát ne válaszd.

3:32 Mert útálja az Úr az engedetlent; és az igazakkal van az ő titka.

3:33 Az Úrnak átka van a gonosznak házán; de az igazaknak lakhelyét megáldja.

3:34 Ha kik csúfolók, ő megcsúfolja [azokat;] a szelídeknek pedig ád kedvességet.

3:35 A bölcsek tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page