Index: Hungarian Bible

 

Proverbs 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

4:1 Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.

4:2 Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.

4:3 Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.

4:4 Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;

4:5 Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.

4:6 Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.

4:7 A bölcseség kezdete [ez:] szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.

4:8 Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.

4:9 Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked.

4:10 Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.

4:11 Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.

4:12 Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.

4:13 Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.

4:14 A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.

4:15 Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.

4:16 Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha [mást] romlásra nem juttatnak.

4:17 Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát iszszák.

4:18 Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely [minél tovább] halad, [annál] világosabb lesz, a teljes délig.

4:19 Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.

4:20 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.

4:21 Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.

4:22 Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.

4:23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki [minden] élet.

4:24 Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.

4:25 A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.

4:26 Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.

4:27 Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page