Index: Hungarian Bible

 

Proverbs 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

8:1 Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát?

8:2 A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg.

8:3 A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng.

8:4 Tinéktek kiáltok, férfiak; és az én szóm az emberek fiaihoz [van!]

8:5 Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet.

8:6 Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság.

8:7 Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság.

8:8 Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog.

8:9 Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt.

8:10 Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat.

8:11 Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.

8:12 Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.

8:13 Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.

8:14 Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.

8:15 Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.

8:16 Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái.

8:17 Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.

8:18 Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.

8:19 Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél.

8:20 Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.

8:21 Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem.

8:22 Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.

8:23 Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.

8:24 Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.

8:25 Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.

8:26 Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.

8:27 Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;

8:28 Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;

8:29 Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:

8:30 Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.

8:31 Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségem[et] [lelve ]az emberek fiaiban.

8:32 És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.

8:33 Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!

8:34 Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.

8:35 Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.

8:36 De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page