Index: Hungarian Bible

 

Proverbs 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

10:1 Salamon bölcs mondásai. &A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának.

10:2 Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból.

10:3 Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét; az istenteleneknek kivánságát pedig elveti.

10:4 Szegénynyé lesz, a ki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.

10:5 Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.

10:6 Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be.

10:7 Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad.

10:8 A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.

10:9 A ki tökéletességben jár, bátorsággal jár; a ki pedig elferdíti az ő útát, kiismertetik.

10:10 A ki szemmel hunyorgat, bántást szerez; és a bolond ajkú elesik.

10:11 Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.

10:12 A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet.

10:13 Az eszesek ajkain bölcseség találtatik; a vessző pedig a bolond hátának [való.]

10:14 A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig közeli romlás.

10:15 A gazdagnak marhája az ő megerősített városa; szűkölködőknek romlása az ő szegénységök.

10:16 Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van.

10:17 A bölcseség megőrizőnek útja életre van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg.

10:18 A ki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az; és a ki szól gyalázatot, bolond az.

10:19 A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.

10:20 Választott ezüst az igaznak nyelve; a gonoszok elméje kevés érő.

10:21 Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségökben halnak meg.

10:22 Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal [semmi] nem szerez bántást.

10:23 Miképen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképen az eszes férfiúnak bölcsen [cselekedni.]

10:24 A mitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; a mit pedig kivánnak az igazak, meg lesz.

10:25 A mint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma van.

10:26 Minémű az eczet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, a kik azt elküldötték.

10:27 Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek.

10:28 Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész.

10:29 Erősség a tökéletesnek az Úrnak úta: de romlás a hamisság cselekedőinek.

10:30 Az igaz soha meg nem mozdul; de az istentelenek nem lakják a földet.

10:31 Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik.

10:32 Az igaznak ajkai azt tudják, a mi kedves; az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page