Index: Hungarian Bible

 

Proverbs 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

11:1 Az álnok font útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki.

11:2 Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcseség van.

11:3 Az igazakat tökéletességök vezeti; de a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja.

11:4 Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból.

11:5 A tökéletesnek igazsága igazgatja az ő útát; de önnön istentelenségében esik el az istentelen.

11:6 Az igazaknak igazságok megszabadítja őket; de az ő kivánságokban fogatnak meg a hitetlenek.

11:7 Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége; a bűnösök várakozása is elvész.

11:8 Az igaz a nyomorúságból megszabadul; az istentelen ő helyette beesik abba.

11:9 Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudomány által megszabadulnak.

11:10 Az igazak javán örül a város; és mikor elvesznek az istentelenek, örvendezés van.

11:11 Az igazaknak áldása által emelkedik a város; az istentelenek szája által pedig megromol.

11:12 Megútálja felebarátját a bolond; az eszes férfiú pedig hallgat.

11:13 A rágalmazó megjelenti a titkot; de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot.

11:14 A hol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van.

11:15 Teljességgel megrontatik, a ki kezes lesz idegenért; a ki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz.

11:16 A kedves asszony megtartja a tiszteletet, a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot.

11:17 Ő magával tesz jól a kegyes férfiú; a kegyetlen pedig öntestének okoz fájdalmat.

11:18 Az istentelen munkál álnok keresményt; az igazságszerzőnek pedig jutalma valóságos.

11:19 A ki őszinte az igazságban, az életére -, a ki pedig a gonoszt követi, az vesztére [míveli azt].

11:20 Útálatosok az Úrnál az álnok szívűek; kedvesek pedig ő nála, a kik az ő útjokban tökéletesek.

11:21 Kézadással [erősítem,] hogy nem marad büntetlen a gonosz; az igazaknak pedig magva megszabadul.

11:22 [Mint] a disznó orrában az aranyperecz, [olyan] a szép asszony, a kinek nincs okossága.

11:23 Az igazaknak kivánsága csak jó, az istentelenek várakozása pedig harag.

11:24 Van olyan, a ki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és a ki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.

11:25 A mással jóltevő ember megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül.

11:26 A ki búzáját visszatartja, átkozza azt a nép; annak fején pedig, a ki eladja, áldás [van].

11:27 A ki jóra igyekezik, jóakaratot szerez: a ki pedig gonoszt keres, ő magára jő az.

11:28 A ki bízik az ő gazdagságában, elesik; de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak.

11:29 A ki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz; és a bolond szolgája a bölcs elméjűnek.

11:30 Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs.

11:31 Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát; mennyivel inkább az istentelen és a bűnös!

11:32 A ki szereti a dorgálást, szereti a tudományt; a ki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page