Index: Hungarian Bible

 

Proverbs 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

13:1 A bölcs fiú [enged] atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.

13:2 A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.

13:3 A ki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak.

13:4 Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik.

13:5 A hamis dolgot gyűlöli az igaz; az istentelen pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít.

13:6 Az igazság megőrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst.

13:7 Van, a ki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.

13:8 Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést.

13:9 Az igazak világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek szövétneke kialszik.

13:10 Csak háborúság lesz a kevélységből: azoknál pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van.

13:11 A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki pedig kezével gyűjt, megőregbíti [azt.]

13:12 A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.

13:13 Az igének megútálója megrontatik; a ki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.

13:14 A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.

13:15 Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.

13:16 Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az ő bolondságát.

13:17 Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás.

13:18 Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktől magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.

13:19 A megnyert kivánság gyönyörűséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól.

13:20 A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.

13:21 A bűnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet [Isten.]

13:22 A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.

13:23 Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el.

13:24 A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel.

13:25 Az igaz eszik az ő kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szűkölködik.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page