Index: Hungarian Bible

 

Proverbs 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

14:1 A bölcs asszony építi a maga házát; a bolond pedig önkezével rontja el azt.

14:2 A ki igazán jár, féli az Urat; a ki pedig elfordult az ő útaiban, megútálja őt.

14:3 A bolondnak szájában van kevélységnek pálczája; a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket.

14:4 Mikor nincsenek ökrök: tiszta a jászol; a gabonának bősége pedig az ökörnek erejétől van.

14:5 A hűséges tanú nem hazud; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából.

14:6 A csúfoló keresi a bölcseséget, és nincs; a tudomány pedig az eszesnek könnyű.

14:7 Menj el a bolond férfiú elől; és nem ismerted meg a tudománynak beszédét.

14:8 Az eszesnek bölcsesége az ő útának megértése; a bolondoknak pedig bolondsága csalás.

14:9 A bolondokat megcsúfolja a bűnért való áldozat; az igazak között pedig jóakarat van.

14:10 A szív tudja az ő lelke keserűségét; és az ő örömében az idegen nem részes.

14:11 Az istenteleneknek háza elvész; de az igazaknak sátora megvirágzik.

14:12 Van olyan út, [mely] helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.

14:13 Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra.

14:14 Az ő útaiból elégszik meg az elfordult elméjű; önmagából pedig a jó férfiú.

14:15 Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz.

14:16 A bölcs félvén, eltávozik a gonosztól; a bolond pedig dühöngő és elbizakodott.

14:17 A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz.

14:18 Bírják az esztelenek a bolondságot örökség szerint; az eszesek pedig fonják a tudománynak koszorúját.

14:19 Meghajtják magokat a gonoszok a jók előtt, és a hamisak az igaznak kapujánál.

14:20 Még az ő felebarátjánál is útálatos a szegény; a gazdagnak pedig sok a barátja.

14:21 A ki megútálja az ő felebarátját, vétkezik; a ki pedig a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az!

14:22 Nemde tévelyegnek, a kik gonoszt szereznek? kegyelmesség pedig és igazság a jó szerzőknek.

14:23 Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.

14:24 A bölcseknek ékességök az ő gazdagságuk; a tudatlanok bolondsága [pedig csak] bolondság.

14:25 Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság; hazugságokat szól pedig az álnok.

14:26 Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke.

14:27 Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.

14:28 A nép sokasága a király dicsősége; a nép elfogyása pedig az uralkodó romlása.

14:29 A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; a ki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az.

14:30 A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása.

14:31 A ki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, a ki könyörül a szűkölködőn.

14:32 Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is reménysége van.

14:33 Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcseség; a mi pedig a tudatlanokban [van,] magát [hamar] megismerheti.

14:34 Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.

14:35 A királynak jóakaratja van az eszes szolgához; haragja pedig a megszégyenítőhöz.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page