Index: Hungarian Bible

 

Proverbs 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

15:1 Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.

15:2 A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki.

15:3 Minden helyeken [vannak] az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat.

15:4 A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme.

15:5 A bolond megútálja az ő atyjának tanítását; a ki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes.

15:6 Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság.

15:7 A bölcseknek ajkaik hintegetnek tudományt; a bolondoknak pedig elméje nem helyes.

15:8 Az istentelenek áldozatja gyűlölséges az Úrnak; az igazak könyörgése pedig kedves néki.

15:9 Utálat az Úrnál az istentelennek úta; azt pedig, a ki követi az igazságot, szereti.

15:10 Gonosz dorgálás [jő] arra, a ki útját elhagyja; a ki gyűlöli a fenyítéket, meghal.

15:11 A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve.

15:12 Nem szereti a csúfoló a feddést, [és] a bölcsekhez nem megy.

15:13 A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik.

15:14 Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanok szája pedig legel bolondságot.

15:15 Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak; a vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma [van.]

15:16 Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van.

15:17 Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hízlalt ökör, a hol van gyűlölség.

15:18 A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútűrő pedig lecsendesíti a háborgást.

15:19 A restnek útja olyan, mint a tövises sövény; az igazaknak pedig útja megegyengetett.

15:20 A bölcs fiú örvendezteti az atyját; a bolond ember pedig megútálja az anyját.

15:21 A bolondság öröme az esztelennek; de az értelmes férfiú igazán jár.

15:22 Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek.

15:23 Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében [mondott] beszéd, oh mely igen jó!

15:24 Az életnek úta felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van.

15:25 A kevélyeknek házát kiszakgatja az Úr; megerősíti pedig az özvegynek határát.

15:26 Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek.

15:27 Megháborítja az ő házát, a ki követi a telhetetlenséget; a ki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az.

15:28 Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt.

15:29 Messze [van] az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja.

15:30 A szemek világa megvidámítja a szívet; a jó hír megerősíti a csontokat.

15:31 A mely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik.

15:32 A ki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megútálja az ő lelkét; a ki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez.

15:33 Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page