Index: Hungarian Bible

 

Proverbs 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

18:1 A maga kivánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcseség ellen dühösködik.

18:2 Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen.

18:3 Mikor eljő az istentelen, eljő a megútálás; és a szidalommal a gyalázat.

18:4 Mély víz az ember szájának beszéde, buzogó patak a bölcseségnek kútfeje.

18:5 A gonosz személyének kedvezni nem jó, elfordítani az igazat az ítéletben.

18:6 A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiált.

18:7 A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre.

18:8 A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.

18:9 A ki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, a ki tönkre tesz.

18:10 Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.

18:11 A gazdagnak vagyona az ő erős városa, és mint a magas kőfal, az ő gondolatja szerint.

18:12 A megromlás előtt felfuvalkodik az ember elméje; a tisztesség előtt pedig alázatosság van.

18:13 A ki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos rá nézve.

18:14 A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét; de a megtört lelket ki viseli el?

18:15 Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres.

18:16 Az embernek ajándéka szabad útat szerez néki, és a nagyoknak orczája elé viszi őt.

18:17 Igaza van annak, a ki első a perben; mígnem eljő az ő peresfele, és megvizsgálja őt.

18:18 A versengéseket megszünteti a sorsvetés, és az erőseket elválasztja.

18:19 A felingerelt atyafiú [erősb] az erős városnál, és [az ilyen] versengések olyanok, mint a vár zárja.

18:20 A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól.

18:21 Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában [van], és a [miképen] kiki szeret azzal élni, [úgy ]eszi annak gyümölcsét.

18:22 Megnyerte a jót, a ki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól!

18:23 Alázatos kérést szól a szegény; a gazdag pedig keményen felel.

18:24 Az ember, a kinek [sok] barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page