Index: Hungarian Bible

 

Proverbs 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

21:1 Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt!

21:2 Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.

21:3 Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Úr az áldozatnál.

21:4 A szemnek fenhéjázása és az elmének kevélysége: az istentelenek szántása, bűn.

21:5 A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra [van;] valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre [jut.]

21:6 A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak, a kik a halált keresik.

21:7 Az istentelenek pusztítása magával ragadja őket; mert nem akartak igazságot cselekedni.

21:8 Tekervényes a bűnös embernek úta; a tisztának cselekedete pedig igaz.

21:9 Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonynyal, és közös házban.

21:10 Az istentelennek lelke kiván gonoszt; [és] az ő szeme előtt nem talál könyörületre az ő felebarátja.

21:11 Mikor a csúfolót büntetik, az együgyű lesz bölcs; mikor pedig a bölcset oktatják, ő veszi eszébe a tudományt.

21:12 Nézi az igaz az istentelennek házát, hogy milyen veszedelembe jutottak az istentelenek.

21:13 A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik.

21:14 A titkon adott ajándék elfordítja a haragot; és a kebelben való ajándék a kemény búsulást.

21:15 Vígasság az igaznak igazat cselekedni; de ijedelem a hamisság cselekedőinek.

21:16 Az ember, a ki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben nyugszik.

21:17 Szűkölködő ember [lesz], a ki szereti az örömet; a ki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag!

21:18 Az igazért váltságdíj az istentelen, és az igazak helyett a hitetlen [büntettetik meg.]

21:19 Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddődő és haragos asszonynyal.

21:20 Kivánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig eltékozolja azt.

21:21 A ki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet.

21:22 A hősök városába felmegy a bölcs, és lerontja az ő bizodalmoknak erejét.

21:23 A ki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.

21:24 A kevély dölyfösnek csúfoló a neve, a ki haragjában kevélységet cselekszik.

21:25 A restnek kivánsága megemészti őt; mert az ő kezei nem akarnak dolgozni.

21:26 Egész nap kivánságtól gyötretik; az igaz pedig ád, és nem tartóztatja meg [adományát.]

21:27 Az istentelenek áldozatja útálatos; kivált mikor gonosz tettért viszi.

21:28 A hazug bizonyság elvész; a ki pedig [jól] figyelmez, örökké szól.

21:29 Megkeményíti az istentelen ember az ő orczáját; az igaz pedig jól rendeli az ő útát.

21:30 Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.

21:31 Készen áll a ló az ütközetnek napjára; de az Úré a megtartás!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page