Index: Hungarian Bible

 

Proverbs 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

22:1 Kivánatosb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb.

22:2 A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi.

22:3 Az eszes meglátja a bajt és elrejti magát; a bolondok pedig neki mennek és kárát vallják.

22:4 Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet.

22:5 Tövisek [és] tőrök vannak a gonosznak útában; a ki megőrzi a maga lelkét, távol jár azoktól.

22:6 Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.

22:7 A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.

22:8 A ki vet álnokságot, arat nyomorúságot; és az ő haragjának vesszeje megtöretik.

22:9 Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek.

22:10 Űzd el a csúfolót, és elmegy a háborgás is, és megszünik a patvarkodás és a szidalmazás.

22:11 A ki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség: annak barátja a király.

22:12 Az Úrnak szemei megőrzik a tudományt; a hitetlennek beszédét pedig felforgatja.

22:13 A rest azt mondja: oroszlán van ottkin, az utczák közepén megölettetném.

22:14 Mély verem az idegen asszonyoknak szája; a kire haragszik az Úr, oda esik.

22:15 A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság; [de] a fenyítés vesszeje messze elűzi ő tőle azt.

22:16 A ki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa az ő [marháját]; a ki ád a gazdagnak: végre szűkölködésre [jut.]

22:17 Hajtsd füledet, és hallgasd a bölcseknek beszédeit; és a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra.

22:18 Mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben; legyenek együtt állandók a te ajkaidon!

22:19 Hogy az Úrban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged.

22:20 Nem írtam-é néked drága szép tanulságokat, tanácsokban és tudományban?

22:21 Hogy tudtodra adjam néked az igazság beszédinek bizonyos voltát: hogy igaz beszédet vígy válaszul elküldőidnek.

22:22 Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő; és meg ne rontsd a nyomorultat a kapuban;

22:23 Mert az Úr forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja.

22:24 Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel ne menj;

22:25 Hogy el ne tanuld az ő útait, és tőrt ne keress tennen magadnak.

22:26 Ne légy azok közt, a kik kézbe csapnak, a kik adósságért kezeskednek.

22:27 Ha nincs néked miből megadnod; miért vegye el a te ágyadat te alólad?

22:28 Ne bontsd el a régi határt, melyet csináltak a te eleid.

22:29 Láttál-é az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendűek között.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page