Index: Hungarian Bible

 

Proverbs 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

23:1 Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van előtted.

23:2 És kést tégy a torkodra, ha mértékletlen vagy.

23:3 Ne kivánd az ő csemegéit; mert ezek hazug étkek.

23:4 Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj; [ez ilyen testi] eszességedtől szünjél meg.

23:5 Avagy a te szemeidet veted-é arra? holott az semmi, mert olyan szárnyakat szerez magának nagy hamar, mint a saskeselyű, és az ég felé elrepül!

23:6 Ne egyél az irígy szeműnek étkéből, és ne kivánd az ő csemegéit;

23:7 Mert mint a ki számítgatja [a falatot] magában, olyan ő: egyél és igyál, azt mondja te néked; de azért nem jó akarattal van tehozzád.

23:8 A te falatodat, a melyet megettél, kihányod; és a te ékes beszédidet csak hiába vesztegeted.

23:9 A bolondnak hallására ne szólj; mert megútálja a te beszédidnek bölcseségét.

23:10 Ne mozdítsd meg a régi határt, és az árváknak mezeibe ne kapj;

23:11 Mert az ő megváltójuk erős, az forgatja az ő ügyöket ellened!

23:12 Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre.

23:13 Ne vond el a gyermektől a fenyítéket; ha megvered őt vesszővel, meg nem hal.

23:14 Te vesszővel vered meg őt: és az ő lelkét a pokolból ragadod ki.

23:15 Szerelmes fiam, ha bölcs lesz a te elméd, örvendez a lelkem nékem is.

23:16 És vígadoznak az én veséim, a te ajkaidnak igazmondásán.

23:17 Ne irígykedjék a te szíved a bűnösökre; hanem az Úr félelmében [légy] egész napon;

23:18 Mert [ennek] bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik.

23:19 Hallgass te, fiam, [engem,] hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet.

23:20 Ne légy azok közül való, a kik borral dőzsölnek; azok közül, a kik hússal dobzódnak.

23:21 Mert a részeges és dobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az aluvás.

23:22 Hallgasd a te atyádat, a ki nemzett téged; és meg ne útáld a te anyádat, mikor megvénhedik.

23:23 Szerezz igazságot, és el ne adj; bölcseséget és erkölcsöt és eszességet.

23:24 Igen örül az igaznak atyja, és a bölcsnek szülője annak vígadoz.

23:25 Vígadjon a te atyád és a te anyád, és örvendezzen a te szülőd.

23:26 Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.

23:27 Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony.

23:28 És az, mint a tolvaj leselkedik, és az emberek közt a hitetleneket szaporítja.

23:29 Kinek jaj? kinek oh jaj? kinek versengések? kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek? kinek szemeknek veressége?

23:30 A bornál mulatóknak, a kik mennek a jó bor kutatására.

23:31 Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá csuszamlik,

23:32 Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp.

23:33 A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot.

23:34 És olyan leszel, mint a ki fekszik a tenger közepiben, és a ki fekszik az árbóczfának tetején.

23:35 Ütöttek engem, nékem nem fájt; vertek, nem éreztem! Mikor ébredek fel? Akkor folytatom, ismét megkeresem azt.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page