Index: Hungarian Bible

 

Proverbs 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

29:1 A ki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul.

29:2 Mikor öregbülnek az igazak, örül a nép; mikor pedig uralkodik az istentelen, sóhajt a nép.

29:3 A bölcseség-szerető ember megvidámítja az ő atyját; a ki pedig a paráznákhoz adja magát, elveszti a vagyont.

29:4 A király igazsággal erősíti meg az országot; a ki pedig ajándékot vesz, elrontja azt.

29:5 A férfiú, a ki hizelkedik barátjának, hálót vet annak lábai elé.

29:6 A gonosz ember vétkében tőr van; az igaz pedig énekel és vígad.

29:7 Megérti az igaz a szegényeknek ügyét; az istentelen pedig nem tudja megérteni.

29:8 A csúfoló férfiak fellobbantják a várost; de a bölcsek elfordítják a haragot.

29:9 Az eszes ember, ha vetekedik a bolonddal, akár felháborodik, akár nevet, nincs nyugodalom.

29:10 A vérszomjasak gyűlölik a tökéletes embert; az igazak pedig oltalmazzák annak életét.

29:11 Az ő egész indulatját előmutatja a bolond; de a bölcs végre megcsendesíti azt.

29:12 A mely uralkodó a hamisságnak beszédire hallgat, annak minden szolgái latrok.

29:13 A szegény és az uzsorás ember összetalálkoznak; mind a kettőnek pedig szemeit az Úr világosítja meg.

29:14 A mely király hűségesen ítéli a szegényeket, annak széke mindörökké megáll.

29:15 A vessző és dorgálás bölcseséget ád; de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját.

29:16 Mikor nevekednek az istentelenek, nevekedik a vétek; az igazak pedig azoknak esetét megérik.

29:17 Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerez gyönyörűséget a te lelkednek.

29:18 Mikor nincs [mennyei] látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog!

29:19 [Csak] beszéddel nem tanul meg a szolga, mert tudna, de még sem felel meg.

29:20 Láttál-é beszédeiben hirtelenkedő embert? a bolond felől több reménység van, hogynem a felől!

29:21 A ki lágyan neveli gyermekségétől fogva az ő szolgáját, végre az lesz a fiú.

29:22 A haragos háborgást szerez; és a dühösködőnek sok a vétke.

29:23 Az embernek kevélysége megalázza őt; az alázatos pedig tisztességet nyer.

29:24 A ki osztozik a lopóval, gyűlöli az magát; hallja az esküt, de nem vall.

29:25 Az emberektől való félelem tőrt vet; de a ki bízik az Úrban, kiemeltetik.

29:26 Sokan keresik a fejedelemnek orczáját; de az Úrtól [van] kinek-kinek ítélete.

29:27 Iszonyat az igazaknak a hamis ember; és iszonyat az istentelennek az igaz úton járó.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page