Index: Hungarian Bible

 

Proverbs 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

31:1 Lemuel király beszédei, próféczia, melylyel tanította vala őt az anyja.

31:2 Mit [szóljak,] fiam? mit, én méhem gyermeke? mit, én fogadásimnak gyermeke?

31:3 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok eltörlőinek.

31:4 Távol legyen a királyoktól, oh Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala; és az uralkodóktól a részegítő ital keresése.

31:5 Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát.

31:6 Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek.

31:7 Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé.

31:8 Nyisd meg a te szádat a mellett, a ki néma, és azoknak dolgában, a kik adattak veszedelemre.

31:9 Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!

31:10 Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.

31:11 Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.

31:12 Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.

31:13 Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.

31:14 Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.

31:15 Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.

31:16 Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.

31:17 Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.

31:18 Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa.

31:19 Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.

31:20 Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.

31:21 Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.

31:22 Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.

31:23 Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.

31:24 Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek.

31:25 Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak.

31:26 Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.

31:27 Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.

31:28 Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:

31:29 Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!

31:30 Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!

31:31 Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page