Index: Hungarian Bible

 

Song of Solomon 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

3:1 Az én ágyasházamban éjjeleken keresém azt, a kit szeret az én lelkem, &keresém őt, és meg nem találtam.

3:2 Immár felkelek és eljárom a várost, &a tereket és az utczákat, &keresem azt, a kit szeret az én lelkem; &keresém őt, és nem találám.

3:3 Megtalálának engem az őrizők, a kik a várost kerülik. [Mondék nékik:] &Láttátok-é azt, a kit az én lelkem szeret?

3:4 Alig mentem vala el azoktól, &mikor megtaláltam azt, a kit az én lelkem szeret. &Megragadám őt, el sem bocsátám, &mígnem bevivém őt anyám házába, &és az én szülőmnek ágyasházába.

3:5 Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, &a vadkecskékre, és a mezőnek szarvasira, &fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet, &valamíg ő akarja.

3:6 Kicsoda az, a ki feljő a pusztából, &mint a füstnek oszlopa? &mirhától és tömjéntől illatos, &a patikáriusnak minden [jó illatú] porától.

3:7 Ímé, ez a Salamon gyaloghintaja, &hatvan erős [férfi] van körülötte, &Izráelnek erősei közül!

3:8 Mindnyájan fegyverfogók, hadakozásban bölcsek, &kinek-kinek oldalán fegyvere, &az éjszakának félelme ellen.

3:9 Hálóágyat csinált magának Salamon király &a Libánus fáiból.

3:10 Oszlopait ezüstből csinálta, &oldalát aranyból, ágyát biborból, &belső része ki van rakva szeretettel, &a Jeruzsálemnek leányi által.

3:11 Jőjjetek ki, és nézzétek, Sionnak leányai, &Salamon királyt a koronában, &melylyel megkoronázta őt az anyja, &az ő eljegyzésének napjára, és az ő szíve vígasságának napjára!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page