Index: Hungarian Bible

 

Song of Solomon 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

4:1 Ímé szép vagy, én mátkám, ímé szép vagy, &a te szemeid galambok a te fátyolod mögött; &a te hajad hasonló a kecskéknek nyájához, &melyek a Gileád hegyéről szállanak alá.

4:2 A te fogaid hasonlók a megnyirt [juhok] nyájához, &melyek a fördőből feljőnek, &melyek mind kettősöket ellenek, &és nincsen azok között meddő.

4:3 Mint a karmazsin czérna, a te ajkaid, &és a te beszéded kedves, &mint a pomagránátnak darabja, [olyan] a te vakszemed &a te fátyolod alatt.

4:4 Hasonló a te nyakad a Dávid tornyához, &a mely építtetett fegyveres háznak, &a melyben ezer paizs függesztetett fel, &mind az erős vitézek paizsai.

4:5 A te két emlőd [olyan,] mint két vadkecske, &egy zergének kettős fia, &a melyek a liliomok közt legelnek.

4:6 Míg meghűsül a nap, és elmulnak az árnyékok, &elmegyek a mirhának hegyére, &és a tömjénnek halmára.

4:7 Mindenestől szép vagy, én mátkám, &és semmi szeplő nincs benned!

4:8 Én velem a Libánusról, én jegyesem, &én velem a Libánusról eljőjj; &nézz az Amanának hegyéről, &a Sénirnek és Hermonnak tetejéről, &az oroszlánoknak barlangjokból, &a párduczoknak hegyeiről.

4:9 Megsebesítetted az én szívemet, én húgom, jegyesem, &megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével, &a te nyakadon való egy aranylánczczal!

4:10 Mely igen szépek a te szerelmeid, én húgom, jegyesem! &mely igen jók a te szerelmeid! [jobbak] a bornál, &és a te keneteidnek illatja minden fűszerszámnál!

4:11 Színmézet csepegnek a te ajkaid, én jegyesem, &méz és tej van a te nyelved alatt, &és a te ruháidnak illatja, mint a Libánusnak illatja.

4:12 [Olyan, mint a] berekesztett kert az én húgom, jegyesem! &[mint a] befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő!

4:13 A te csemetéid gránátalmás kert, &édes gyümölcsökkel egybe, &cziprusok nárdusokkal egybe.

4:14 Nárdus és sáfrány, jóillatú nád és fahéj, &mindenféle temjéntermő fákkal, &mirha és áloes, minden drága fűszerszámokkal.

4:15 Kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje, &melyek folynak a Libánusról.

4:16 Serkenj fel északi szél, és jőjj el déli szél, &fújj az én kertemre, &folyjanak annak drága illatú szerszámai, &jőjjön el az én szerelmesem az ő kertébe, &és egye annak drágalátos gyümölcsét.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page