Index: Hungarian Bible

 

Song of Solomon 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

5:1 Bementem az én kertembe, én húgom, jegyesem, &szedem az én mirhámat, az én balzsamommal, &eszem az én lépesmézemet az én mézemmel, &iszom az én boromat az én tejemmel. &Egyetek barátim, igyatok, és részegedjetek meg, szerelmesim!

5:2 Én elaludtam, de lelkemben vigyázok vala, &[és ímé] az én szerelmesemnek szava, a ki zörget, [mondván:] &Nyisd meg nékem, én húgom, én mátkám, &én galambom, én tökéletesem; &mert az én fejem megrakodott harmattal, &az én hajam az éjszakának harmatjával!

5:3 [Felelék én:] Levetettem ruhámat, &hogy-hogy öltözhetném fel? &Megmostam lábaimat, &mimódon keverném azokat [a porba?]

5:4 Az én szerelmesem kezét benyujtá az [ajtónak] hasadékán, &és az én belső részeim megindulának ő rajta.

5:5 Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam, &és az én kezeimről mirha csepeg vala, &és az én ujjaimról folyó mirha &a závár kilincsére.

5:6 Megnyitám az én szerelmesemnek; &de az én szerelmesem elfordult, elment; &az én lelkem megindult az ő beszédén: &keresém őt, de nem találám, &kiáltám őt, de nem felele nékem!

5:7 Megtalálának engem az őrizők, a kik a várost kerülik, &megverének engem, megsebesítének engem, &elvevék az én felöltőmet tőlem &a kőfalnak őrizői.

5:8 Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, &ha megtaláljátok az én szerelmesemet, &mit mondotok néki? hogy én a szerelem betege vagyok!

5:9 Micsoda a te szerelmesed [egyéb] szerelmesek felett, &oh asszonyoknak szépe? &Micsoda a te szerelmesed [egyéb] szerelmesek felett, &hogy minket ilyen igen kényszerítesz?

5:10 Az én szerelmesem fejér és piros, &tízezer közül is kitetszik.

5:11 Az ő feje, [mint a] választott drága megtisztított arany; &fodor haja fekete, mint a hollónak.

5:12 Az ő szemei mint a vízfolyás mellett való galambok, &melyek tejben fürödnek, &[szép] teljesen helyheztettek.

5:13 Az ő orczája hasonlatos a drága füveknek táblájához, &a melyek illatos plántákat nevelnek; &az ő ajkai liliomok, &melyekről csepegő mirha foly.

5:14 Az ő kezei aranyhengerek; &melyek befoglaltattak topázba; &az ő teste elefántcsontból való mű, &zafirokkal megrakva.

5:15 Az ő szárai márványoszlopok; &melyek tiszta arany talpakra fundáltattak; &az ő tekinteti, mint a Libánus; &tetszetes mint a czédrusfa.

5:16 Az ő ínye édességek, &és ő mindenestől fogva kívánatos! &Ez az én szerelmesem, és ez az én barátom, &oh Jeruzsálemnek leányai!

5:17 Hová ment a te szerelmesed, &oh asszonyoknak szépe? &hová fordult a te szerelmesed, &hogy keressük őt veled együtt?

5:18 Az én szerelmesem, elment az ő kertébe, &a drága füveknek táblái közé, &hogy lakozzék a kertekben, &és liliomokat szedjen.

5:19 Én az én szerelmesemé [vagyok], és az én szerelmesem enyim, &a ki a liliomok közt legeltet.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page