Index: Hungarian Bible

 

Isaiah 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

32:1 Ímé, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben;

32:2 Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön.

32:3 És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek;

32:4 A hebehurgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól.

32:5 Nem nevezik a bolondot többé nemesnek, és a csalárdot sem hívják nagylelkűnek.

32:6 Mert a bolond [csak] bolondot beszél, és az ő szíve hamisságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévelygést, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye.

32:7 A csalárdnak eszközei csalárdok, ő álnokságot tervel, hogy elveszesse az alázatosokat hazug beszéddel, ha a szegény igazat szólna is.

32:8 De a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad.

32:9 Ti gondtalan asszonyok, keljetek fel, halljátok szavam`, és ti elbizakodott leányzók, vegyétek füleitekbe beszédem`!

32:10 Kevés idő multán megháborodtok ti elbizakodottak, mert elvész a szüret, és gyümölcsszedés sem lesz.

32:11 Reszkessetek, ti gondtalanok, rettenjetek meg, ti elbizakodottak; vetkezzetek mezítelenre és övezzétek fel ágyékaitokat gyászruhával.

32:12 Gyászolják az emlőket, a szép mezőket, a termő szőlőtőket.

32:13 Népemnek földét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait;

32:14 A paloták elhagyatvák, a város zaja elnémult, torony és bástya barlangokká lettek örökre, hol a vadszamár kedvére él, a nyájak meg legelnek.

32:15 Míglen kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik;

32:16 És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön;

32:17 És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

32:18 Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.

32:19 De jégeső hull és megdől az erdő, és a város elsülyedve elsülyed!

32:20 Oh boldogok ti, a kik minden vizek mellett vettek, és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page