Index: Hungarian Bible

 

2 Corinthians 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

6:1 Mint együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.

6:2 Mert ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja.

6:3 Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék.

6:4 Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái; sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban.

6:5 Vereségben, tömlöczben, háborúságban, küzködésben, virrasztásban, bőjtölésben.

6:6 Tisztaságban, tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben,

6:7 Igazmondásban, Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel;

6:8 Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak;

6:9 Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; mint ostorozottak, és meg nem ölöttek;

6:10 Mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók.

6:11 A mi szánk megnyílt ti néktek, korinthusiak, a mi szívünk kitárult.

6:12 Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben.

6:13 Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) tárjátok ki ti is szíveteket.

6:14 Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?

6:15 És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?

6:16 Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.

6:17 Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,

6:18 És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page