Index: Hungarian Bible

 

1 Thessalonians 5

[1] [2] [3] [4] [5]

5:1 Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;

5:2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.

5:3 Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.

5:4 De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket.

5:5 Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

5:6 Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.

5:7 Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg.

5:8 Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.

5:9 Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,

5:10 A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.

5:11 Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.

5:12 Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket;

5:13 És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek.

5:14 Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.

5:15 Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.

5:16 Mindenkor örüljetek.

5:17 Szüntelen imádkozzatok.

5:18 Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.

5:19 A Lelket meg ne oltsátok.

5:20 A prófétálást meg ne vessétek,

5:21 Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!

5:22 Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!

5:23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

5:24 Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi [azt.]

5:25 Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.

5:26 Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással.

5:27 Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt.

5:28 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page