Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Kejadian 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

5:1 Bahwa inilah surat anak cucu Adam. Maka pada hari dijadikan Allah akan manusia, dijadikannya atas teladan Allah.

5:2 Dan dijadikannya dia laki-laki dan perempuan, lalu diberkatinya dan dinamainya manusia pada hari yang dijadikannya itu.

5:3 Maka Adam telah hidup seratus tiga puluh tahun lamanya, lalu beranaklah ia laki-laki seorang yang serupa dan seteladan dengan dia, maka dinamainya akan dia Set.

5:4 Kemudian dari pada Adam beranak Set itu adalah umurnya delapan ratus tahun, maka beranaklah ia beberapa laki-laki dan perempuan.

5:5 Maka panjang umur Adam itu sekalian sembilan ratus tiga puluh tahun, lalu matilah ia.

5:6 Maka Set itu hidup seratus lima tahun lamanya, lalu beranak Enos.

5:7 Kemudian dari pada beranak Enos, maka Set hidup delapan ratus tujuh tahun lamanya dan beroleh beberapa anak laki-laki dan perempuan.

5:8 Adapun panjang umur Set itu sembilan ratus dua belas tahun, lalu matilah ia.

5:9 Maka Enos itu hidup sembilan puluh tahun lamanya, lalu beranak Kenan.

5:10 Kemudian dari pada beroleh Kenan itu, Enos hidup delapan ratus lima belas tahun lamanya dan beroleh beberapa anak laki-laki dan perempuan.

5:11 Maka sekalian umur Enos itu sembilan ratus lima tahun, lalu matilah ia.

5:12 Maka Kenan hidup tujuh puluh tahun, lalu beranak Mahalalel.

5:13 Kemudian dari pada beroleh Mahalalel itu Kenanpun hidup delapan ratus empat puluh tahun lamanya, dan beroleh beberapa anak laki-laki dan perempuan.

5:14 Maka sekalian umur Kenan itu sembilan ratus sepuluh tahun, lalu matilah ia.

5:15 Maka Mahalalel hidup enam puluh lima tahun, lalu beranak Yered.

5:16 Kemudian dari pada beroleh Yered itu, Mahalalel hidup delapan ratus tiga puluh tahun lamanya dan beroleh anak laki-laki dan perempuan.

5:17 Maka sekalian umur Mahalalel itu delapan ratus sembilan puluh lima tahun, lalu matilah ia.

5:18 Maka Yered itu hidup seratus enam puluh dua tahun, lalu beranak Henokh.

5:19 Kemudian dari pada beroleh Henokh itu, Yered hidup delapan ratus tahun lamanya dan beroleh anak laki-laki dan perempuan.

5:20 Maka sekalian umur Yered itu sembilan ratus enam puluh dua tahun, lalu matilah ia.

5:21 Maka Henokh itu hidup enam puluh lima tahun lamanya, lalu beranak Metusalah.

5:22 Kemudian dari pada beroleh Metusalah itu, Henokh hidup dengan Allah tiga ratus tahun lamanya dan beroleh anak laki-laki dan perempuan.

5:23 Maka sekalian umur Henokh itu tiga ratus enam puluh lima tahun.

5:24 Maka Henokh itu hidup dengan Allah, maka tiadalah ia lagi, karena diangkat Allah akan dia.

5:25 Maka Metusalah itu hidup seratus delapan puluh tujuh tahun lamanya, lalu beranak Lamekh.

5:26 Kemudian dari pada beroleh Lamekh itu, Metusalah hidup tujuh ratus delapan puluh dua tahun lamanya dan beroleh anak laki-laki dan perempuan.

5:27 Maka sekalian umur Metusalah itu sembilan ratus enam puluh sembilan tahun, lalu matilah ia.

5:28 Maka Lamekh hidup seratus delapan puluh dua tahun lamanya, lalu beranak laki-laki seorang.

5:29 Maka dinamainya Nuh, katanya: Inilah kelak akan menghiburkan kita dalam kelelahan kita dan dalam kesakitan tangan kita dari sebab bumi, yang telah dilaknatkan Tuhan adanya.

5:30 Maka kemudian dari pada beroleh Nuh itu, Lamekh hidup lima ratus sembilan puluh lima tahun lamanya dan beroleh anak laki-laki dan perempuan.

5:31 Maka sekalian umur Lamekh itu tujuh ratus tujuh puluh tujuh tahun, lalu matilah ia.

5:32 Maka umur Nuh lima ratus tahun dan beranaklah ia Sem dan Ham dan Yafet.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase