Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Keluaran 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

19:1 Arakian, maka pada bulan yang ketiga kemudian dari pada bani Israel keluar dari negeri Mesir, pada hari itu juga sampailah mereka itu ke padang belantara Torsina;

19:2 Karena mereka itu telah berangkat dari Rafidim, lalu sampailah ke padang belantara Torsina; maka berhentilah orang Israel di sana, didirikannyalah kemah bertentangan dengan bukit itu.

19:3 Maka Musapun mendaki bukit mendapatkan Allah, lalu berserulah Tuhan kepadanya dari atas bukit, firman-Nya: Katakanlah kepada orang isi rumah Yakub dan kabarkanlah kepada bani Israel demikian:

19:4 Kamu telah melihat perkara yang sudah Kubuat akan orang Mesir, maka Aku telah mendukung kamu serasa di atas sayap burung nasar dan Aku telah mendatangkan kamu kepada-Ku.

19:5 Maka sekarang, jikalau selalu kamu turut firman-Ku serta kamu memeliharakan perjanjian-Ku, maka dari pada segala bangsa kamulah menjadi milik-Ku, karena segenap bumi juga Aku yang empunya dia.

19:6 Maka kamu akan mejadi bagi-Ku suatu kerajaan imam dan suatu bangsa yang suci. Maka firman ini hendaklah kaukatakan kepada segala bani Israel.

19:7 Maka turunlah Musa, lalu dipanggilnya segala tua-tua bangsa itu, maka segala firman yang diberi Tuhan kepadanya itu disampaikannyalah kepada mereka itu.

19:8 Maka sahut mereka itu sekalian bersama-sama, katanya: Segala firman yang diberi Tuhan, ia itu akan kami turut! Maka disampaikan Musa segala perkataan orang banyak ini pula kepada Tuhan.

19:9 Maka firman Tuhan kepada Musa: Bahwa sesungguhnya Aku akan turun kepadamu dalam sebuah awan yang kabus, supaya kedengaranlah kepada orang banyak apabila Aku berfirman kepadamu, dan lagi supaya mereka itu percaya akan dikau selama-lamanya. Maka telah sudah disampaikan Musa segala perkataan orang banyak itu kepada Tuhan.

19:10 Maka firman Tuhan kepada Musa: Pergilah engkau mendapatkan orang banyak itu, sucikanlah mereka itu pada hari ini dan pada esok hari, hendaklah dibasuhkannya pakaiannya.

19:11 Dan hendaklah mereka itu sedia pada hari yang ketiga, karena pada hari yang ketiga itu Tuhan akan turun kepada bukit Torsina di hadapan pemandangan mereka itu sekalian.

19:12 Dan perhinggakanlah orang banyak itu berkeliling, katakanlah kepadanya: Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki bukit ini atau menyentuh tepinya; barangsiapa yang menyentuh bukit ini, niscaya ia akan mati dibunuh kelak.

19:13 Seorangpun jangan menjamah akan dia, karena tak dapat tiada orang itu akan dilontari dengan batu atau dipanah terus sampai mati; baik binatang baik manusia tiada boleh dihidupi lagi. Maka apabila tanduk kambing itu dibunyikan perlahan-perlahan bolehlah mereka itu mendaki bukit itu.

19:14 Maka turunlah Musa dari atas bukit pergi mendapatkan orang banyak itu, lalu disucikannyalah mereka itu dan mereka itupun membasuhlah pakaiannya.

19:15 Maka kata Musa kepada orang banyak itu: Bersedialah kamu bagi hari yang ketiga; seorangpun jangan menjamah orang perempuan.

19:16 Hata, maka sesungguhnya pada hari yang ketiga pagi-pagi jadilah di atas bukit itu beberapa kilat dan petir dan awan yang kabus dan bunyi nafiri amat besar, sehingga gementarlah mereka itu sekalian yang dalam petentaraan itu.

19:17 Maka dihantar Musa akan orang banyak itu keluar dari petentaraan hendak dipertemukannya mereka itu dengan Allah, lalu berdirilah mereka itu pada kaki bukit itu.

19:18 Maka segenap bukit Torsina itupun berasaplah, sebab Tuhan adalah turun kepadanya dalam api, maka asapnya naik seperti asap tanur dan sangat gempalah segala bukit itu.

19:19 Maka apabila lanjut bunyi nafiri itu dan makin bertambah besar, lalu berkatalah Musa dengan Allah dan disahut Allah akan dia dengan bunyi suara.

19:20 Setelah sudah Tuhan turun kepada bukit Torsina, kepada kemuncak bukit itu, maka dipanggil Tuhan akan Musa datang ke atas kemuncak bukit, lalu Musapun naiklah.

19:21 Maka firman Tuhan kepada Musa: Turunlah engkau, suruhlah orang banyak itu jangan memecahkan pagar akan menghampiri Tuhan hendak melihat-lihat, supaya jangan beberapa orang mereka itu binasa.

19:22 Dan lagi hendaklah segala imam yang menghampiri Tuhan itu menyucikan dirinya, supaya jangan diterkam oleh Tuhan akan dia.

19:23 Maka sembah Musa kepada Tuhan: Bahwa mereka itu tiada dapat mendaki bukit Torsina ini, karena telah Tuhan berfirman kepada hamba demikian: Pagarilah olehmu akan bukit itu dan sucikanlah dia.

19:24 Maka firman Tuhan kepadanya: Pergilah juga engkau, turunlah, kemudian naiklah engkau pula dan Harunpun sertamu; tetapi segala imam dan orang banyak itu jangan memecahkan pagar hendak naik mendapatkan Tuhan, supaya jangan diterkamnya akan mereka itu.

19:25 Maka Musapun turunlah mendapatkan orang banyak itu, lalu disampaikannyalah segala firman ini kepada mereka itu.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase