Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Ayub 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

13:1 Bahwasanya, mataku sudah melihat sekalian itu, dan telingakupun sudah mendengar dan mengerti dia.

13:2 Barang yang kamu tahu, akupun lagi tahu; tiada aku tewas dari pada kamu.

13:3 Kepada Allah yang Mahakuasa juga aku hendak berkata-kata; kepada Allah juga aku hendak membicarakan halku.

13:4 Karena sesungguhnya kamulah pereka dusta, kamu sekalian tabib yang tiada berguna.

13:5 Mengapa kamu tiada berdiam dirimu sekali, supaya ia itu bagimu akan hikmat.

13:6 Sekarang dengarlah olehmu uzurku, dan perhatikanlah perbantahan lidahku.

13:7 Patutkah kamu mengatakan barang yang tiada benar di hadapan Allah? patutkah kamu mengatakan dusta di hadapan-Nya?

13:8 Patutkah kamu memandang muka orang? kamukah penolong bicara Allah?

13:9 Adakah baik bagimu jikalau disaksamainya akan kamu? Bolehkah pada sangkamu dibuat olok-olok akan Dia, seperti dibuat olok-olok akan manusia?

13:10 Bahkan, Ia juga yang akan menghukumkan kamu, jikalau dengan sembunyi-sembunyi kamu memandang muka orang.

13:11 Bukankah kebesaran-Nya mengejutkan kamu kelak dan kegentaran akan Dia berlaku atas kamu?

13:12 Segala peringatanmu seperti abu jua adanya, dan segala ketinggian kamu seperti ketinggian yang dari pada tanah liat.

13:13 Biarkanlah akan daku, maka aku hendak berkata-kata, kendatilah berlaku atasku barang apapun baik!

13:14 Mengapa aku akan mengambil daging tubuhku di antara gigiku dan menaruh nyawaku dalam tapak tanganku?

13:15 Bahwasanya Ia akan membunuh aku kelak, dan aku putus harap; sahaja biarlah aku membenarkan kelakuanku di hadapan-Nya.

13:16 Bahkan, ini juga boleh mengadakan selamatku, karena seorang munafik, tiada dapat menghadap hadirat-Nya.

13:17 Sebab itu, dengarlah olehmu akan perkataanku, dan berilah telinga akan tuturku.

13:18 Lihatlah kiranya, acaraku sudah diatur; aku tahu bahwa aku akan dibenarkan kelak.

13:19 Siapa gerangan hendak mendakwa akan daku? Jikalau kiranya sekarang aku diam, niscaya putuslah nyawaku kelak.

13:20 Hanya dua perkara ini jangan kauperbuat akan daku, maka tiada aku akan menyembunyikan diriku dari hadapan hadirat-Mu;

13:21 jauhkanlah kiranya bala-Mu dari padaku, dan jangan aku digentari oleh hebat-Mu.

13:22 Kemudian panggillah oleh-Mu akan daku, maka aku akan memberi jawab, atau biarlah aku berkata dan hendaklah Engkau menyahut.

13:23 Berapa banyak kiranya salahku dan dosaku? berilah tahu aku segala kejahatanku.

13:24 Apa sebabnya maka Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan Engkau membilang aku akan seteru-Mu?

13:25 Masakan Engkau melumatkan daun sehelai yang sudah luruh; masakan Engkau mengejar seiris jerami yang kerang?

13:26 Maka Engkau menyurat beberapa perkara yang pahit-pahit akan daku, dan mempusakakan aku dengan segala salahku pada masa mudaku,

13:27 dan Engkau membubuh kakiku dalam pasung, dan Engkau mengamat-amati segala jalanku, dan kepada bekas kakiku Engkaupun menekan.

13:28 Pada seorang yang seperti kayu busuk lagi rapuh dan seperti kain yang sudah dimakan gegat.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase