Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Ayub 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

28:1 Bahwasanya bagi perak adalah aluran cebakan dan bagi emas adalah tempat akan dilebur.

28:2 Besipun diambil dari dalam tanah dan tanah dituang menjadi tembaga.

28:3 Bahwa manusia sudah mengundurkan perhinggaan kegelapan, diselidiknya segala tempat yang dalam-dalam, segala batu yang di dalam bayang-bayang maut.

28:4 Di tempat terpancarlah sungai dari pada tanah, tempat segala yang terlupa itu, ke sana juga turunlah ia dengan tiada berjalan kaki dan melayang-layang ia seperti bukan manusia adanya.

28:5 Adapun tanah yang dari padanya terbitlah roti, yaitu dalamnya dibongkar oleh api.

28:6 Di tempat batunya permata nilam dam gumpal-gumpalnya emas berbongkal-bongkal adanya.

28:7 Bahwa unggas yang liar tiada mengetahui akan jalan ke sana, dan mata burung elangpun tiada tahu melihat dia.

28:8 Margasatwa tiada pernah menjalani dia, dan singa yang buaspun tiada tahu meninggalkan bekas kakinya di sana.

28:9 Bahwa manusia menangani batu besi, dan akan gunung dibaliknya dari pada alasnya.

28:10 Dipahatkannya jalan air di dalam bukit batu; matanyapun melihat segala benda yang indah-indah.

28:11 Diikatnya akan sungai-sungai, sehingga setitik airpun tiada dapat keluar, dan segala yang tersembunyi itu dikeluarkannya kepada terang.

28:12 Tetapi adapun hikmat itu, di mana gerangan boleh didapati akan dia? di mana gerangan tempat akal budi?

28:13 Manusia tiada tahu menilai harganya, dan tiada didapati akan dia di dalam negeri orang hidup ini.

28:14 Kata tubir: Di dalam aku tiada ia, dan kata lautan: Tiada ia duduk sertaku.

28:15 Tiada ia itu dapat dibeli, jikalau dengan emas tua sekalipun, dan harganyapun tiada dapat ditimbang dengan perak.

28:16 Emas urai dari Ofir tiada ternilaikan dengan dia, demikian permata unam dan nilampun tidak.

28:17 Tiada emas atau hablur yang boleh disamakan dengan dia, dan tiada ia boleh ditukar dengan benda yang dari pada emas tempawan.

28:18 Merjan dan hablur satupun tidak, jikalau dibanding dengan dia, karena perolehan hikmat itu meliputi segala mutiara.

28:19 Ratna cempaka dari Kusy tiada ternilai dengan dia dan emas yang amat sucipun tiada tertimbang dengan dia.

28:20 Maka dari mana gerangan datangnya hikmat itu? dan di mana gerangan tempat akal budi?

28:21 Bahwa terlindunglah ia dari pada mata segala sesuatu yang hidup, dan tersembunyilah ia dari pada segala unggas yang di udara.

28:22 Maka kata tubir dan maut: Kami sudah mendengar dengan telinga kami hanya kabarnya jua.

28:23 Bahwa Allah juga yang mengerti jalannya dan yang mengetahui tempatnya.

28:24 Karena Iapun memandang sampai kepada segala ujung alam dunia, dan segala sesuatu yang di bawah langit itupun dilihat olehnya.

28:25 Tatkala ditentukannya timbangan angin dan ditaruhnya perhinggaan bagi segala air,

28:26 tatkala diberinya hukum akan hujan dan ditentukannya jalan halilintar,

28:27 tatkala itu dipandangnya akan dia dan dinyatakannya ia, dibubuhnya akan alasnya dan diselidiknya akan dia.

28:28 Tetapi kepada manusia adalah firman-Nya: Bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat adanya, dan menjauhkan diri dari pada jahat itulah akal budi.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase