Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Ayub 39

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

39:1 Dapatkah akan singa tua engkau memburu mangsanya? atau mengenyangkan perut anak-anaknya?

39:2 Apabila ia menjungkang dalam lobangnya dan mengintai di dalam belukar seperti di dalam tempat pengadang.

39:3 Siapa menyediakan bangkai bagi burung gagak apabila anak-anaknya berteriak kepada Allah dan terbang ke sana ke mari dari sebab laparnya?

39:4 Tahukah engkau ketika beranak kijang? sudahkah engkau camkan waktu rusa betina sakit beranak?

39:5 Sudahkah engkau membilang akan segala bulan yang digenapi olehnya, dan tahukah engkau ketika yang patut ia beranak?

39:6 Apabila ia berlingkar dirinya, dikeluarkannya anak-anaknya seperti terbelah-belah rasanya dan dibuangnya urinya.

39:7 Maka anak-anaknya makin besar makin kuat di hutan, lalu tiada kembali kepadanya.

39:8 Siapa sudah menyuruhkan keledai hutan berjalan dengan bebasnya? siapakah sudah menguraikan segala tali tambatan keledai yang liar?

39:9 Yang sudah Kukaruniakan gurun akan rumahnya dan hutan rimba akan tempat kediamannya.

39:10 Ditertawakannya keramaian negeri dan tiada didengarnya akan ingar orang penghalau.

39:11 Barang yang didapati di atas bukit-bukit itulah makanannya, dicahari-caharinya barang di mana belum tumbuh rumput sehelai.

39:12 Bolehkah badak memperhambakan dirinya kepadamu? bolehkah ia bermalam di dalam kandangmu?

39:13 Dapatkah engkau mengenakan kuk kepada badak, supaya ditariknya tenggala? bolehkah disikatnya segala lembah yang di belakang engkau?

39:14 Beranikah engkau mempergunakan kuatnya yang amat besar itu dan menyerahkan kepadanya pekerjaanmu?

39:15 Bolehkah engkau harap, bahwa ia akan membawa biji-bijianmu masuk ke dalam rumahmu dan mengumpulkan dia ke dalam peluburmu?

39:16 Maka sayap apakah yang berkepak-kepak demikian dengan kesukaannya? Sayap bangaukah atau sayap burung untakah?

39:17 Bahwa ditinggalkannya telurnya di dalam tanah, dibiarkannya akan dipanaskan dalam pasir.

39:18 Tiada diingatnya akan hal kaki dapat memecahkan dia dan binatang di padang dapat memijak dia.

39:19 Bahwa lakunya bengis akan anak-anaknya seolah-olah bukan dia punya, tiada diindahkannya kalau susahnya dengan cuma-cuma.

39:20 Karena sudah dihampakan Allah akan dia dari pada budi dan tiada dikaruniakan-Nya akal kepadanya.

39:21 Tetapi apabila burung itu berkepak-kepak hendak bangkit, maka ditertawakannya baik kuda baik orang yang mengendarainya.

39:22 Engkaukah yang sudah memberi kuat akan kuda, dan yang sudah mengenakan keelokan pada lehernya?

39:23 Bolehkah engkau mengejutkan dia seperti seekor belalang? Bahwa caritnya yang hebat itu mengejutkan orang.

39:24 Dengan kukunya dikoreknya tanah, disukainya akan kuatnya, maka keluarlah ia menampil kepada segala alat senjata musuh;

39:25 ditertawakannya segala takut, tiada tahu ia gemetar dan tiada undur ia dari pada pedang.

39:26 Kelilingnya gemerencanglah tarkasy, mata tumbak dan pendahan.

39:27 Dengan getar dan gertak ia mengentak-entakkan kakinya kepada tanah dan tiada ia mau berhenti apabila didengarnya bunyi nafiri.

39:28 Di tengah bahana nafiri berbunyilah ia: hela! diciumnya bau perang dari jauh, demikianpun tempik bunyi suara segala panglima dan sorak segala rakyat!

39:29 Adapun akan burung elang adakah dengan perintah akalmu ia terbang dan dikembangkannya sayapnya arah ke selatan?

39:30 Adakah dengan perintahmu burung nasar terbang lalu ke atas dan diperbuatkannya sarangnya di tempat yang tinggi-tinggi?

39:31 Bahwa bukit batu itulah tempatnya; di sana iapun bermalam; dan kemuncak bukit batu yang tiada terhampiri itulah tempat kediamannya.

39:32 Dari sanalah diamat-amatinya akan mangsanya, dan matanya dapat melihat dari jauh.

39:33 Maka anak-anaknya mencaruk darah! dan di tempat ada bangkai di sana juga tempatnya.

39:34 Maka firman Tuhan kepada Ayub, bunyinya:

39:35 Adapun akan berbantah-bantah dengan Yang Mahakuasa, bolehkah ia itu membenarkan hal dirimu? Hendaklah orang yang menyalahkan Allah itu, memberi jawab akan segala pertanyaan ini.

39:36 Maka disahut Ayub kepada Tuhan, sembahnya:

39:37 Bahwa sesungguhnya hamba ini terlalu hina; apa jawab dapat hamba balas kepada-Mu?

39:38 Sekali juga hamba sudah berkata, tetapi tiada hamba akan berulang, atau hamba berkata dua kali, tetapi kemudian tiada pula.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase