Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Mazmur 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

9:1 Mazmur Daud bagi biduan besar, pada Mut-Laben.

9:2 Bahwa aku hendak memuji-muji Tuhan dengan segenap hatiku serta menceriterakan segala perbuatan-Mu yang ajaib itu.

9:3 Bahwa akan Dikau aku hendak bersukacita dan melompat-lompat dengan kesukaan; aku hendak menyanyi mazmur akan nama-Mu, ya Allah taala!

9:4 Sebab segala seteruku sudah undur ke belakang dan sudah jatuh dan dibinasakan dari hadapan hadirat-Mu.

9:5 Karena Engkau telah memutuskan hukumku dan acaraku; Engkau sudah duduk di atas arasy, ya Hakim yang adil!

9:6 Bahwa Engkau telah mengutuki orang kafir dan Engkau membinasakan orang fasik dan Engkau telah menghapuskan namanya sampai kekal selama-lamanya.

9:7 Maka seteru itu telah dihabiskan dengan kebinasaan yang tertentu, dan negeri-negerinya telah Kaubongkar, dan peringatan akan dia telah hilangpun sertanya!

9:8 Tetapi Tuhan akan bersemayam pada selama-lamanya, Ia telah melengkapkan arasy-Nya akan menghukumkan.

9:9 Maka Ia sendiri juga akan menghukumkan dunia dengan adilnya dan mengira-ngirai segala bangsa itu dengan sebenarnya.

9:10 Maka Tuhan akan tempat perlindungan yang tinggi bagi segala orang yang teraniaya, suatu tempat perlindungan yang tinggi pada segala masa kepicikan.

9:11 Segala orang yang mengetahui akan nama-Mu itu akan harap pada-Mu, sebab belum pernah, ya Tuhan! Engkau meninggalkan orang yang mencahari Engkau!

9:12 Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, yang duduk di Sion! Masyhurkanlah perbuatan-Nya yang ajaib itu kepada segala bangsa!

9:13 Karena ingatlah Ia akan menuntut bela segala penumpahan darah, dan tiada Ia lupa akan seru orang yang teraniaya.

9:14 Kasihankan apalah akan daku, ya Tuhan! lihatlah kesukaranku yang kurasai dari pada segala pembenciku; angkatlah kiranya akan daku dari pada pintu maut;

9:15 supaya aku menceriterakan segala kepujian-Mu di dalam pintu gerbang puteri Sion dan bersukacita hatiku akan selamat-Mu.

9:16 Bahwa terperosoklah orang kafir dalam pelobang yang telah diperbuatnya, dan kakinyapun sudah tertangkap dalam jaring yang disembunyikannya.

9:17 Bahwa Tuhan telah menjadi ketahuan; Ia telah melakukan hukum; orang fasik itu telah kena jerat oleh perbuatan tangannya sendiri! -- Higayon. Selah.

9:18 Orang jahat itu akan turun ke dalam neraka, yaitu segala orang kafir yang melupakan Allah.

9:19 Karena orang miskin itu tiada dilupakan selama-lamanya, dan pengharapan orang yang teraniaya itu tiada akan hilang sampai selama-lamanya.

9:20 Bangkitlah kiranya, ya Tuhan, supaya jangan manusia mengeraskan dirinya; biarlah kiranya segala bangsa itu dihukumkan di hadapan hadirat-Mu.

9:21 Ya Tuhan, datangkanlah kiranya ketakutan kepada mereka itu, supaya diketahui oleh segala orang kafir akan dirinya hanya manusia jua adanya! -- Selah.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase