Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Mazmur 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

22:1 Mazmur Daud bagi biduan besar, pada Ayalet Hasyakhar.

22:2 Ya Allahku! ya Allahku! mengapa Engkau telah meninggalkan aku? dan jauh Engkau dari pada menolong aku dan dari pada bunyi peraungku.

22:3 Ya Allahku! bahwa aku berseru pada siang hari maka tiada Engkau sahut; dan pada malam tiada aku mendapat senang.

22:4 Tetapi Engkau juga suci, serta duduk di antara segala puji-pujian orang Israel.

22:5 Kepadamu juga telah harap segala nenek moyang kami; mereka itu percaya, maka Engkau memeliharakan dia.

22:6 Mereka itu telah berseru kepada-Mu, maka mereka itupun terpeliharalah; mereka itu percaya akan Dikau, maka tiada mereka itu mendapat malu.

22:7 Tetapi aku ini seperti cacing, bukannya manusia, suatu kecelaan kepada manusia dan suatu kehinaan kepada orang banyak.

22:8 Barangsiapa yang melihat aku itu mengolok-olok akan daku, mereka itu mengelelotkan lidahnya kepadaku serta digelengkannya kepalanya, katanya:

22:9 Ia telah memulangkan halnya kepada Tuhan; biarlah dilepaskannya akan dia, jikalau kiranya Ia berkenan akan dia.

22:10 Maka Engkau juga yang telah mengeluarkan daku dari dalam rahim dan yang memberi aku harap tatkala aku lagi mengisap susu ibuku.

22:11 Maka kepadamulah aku tertaruh dari pada rahim dan dari pada ribaan ibuku Engkau juga Allahku.

22:12 Maka sebab itu janganlah kiranya Engkau jauh dari padaku, karena kepicikan itu telah hampirlah dan seorang penolongpun tiada.

22:13 Beberapa lembu muda mengelilingi aku, dan lembu jantan dari Bazan yang kuat mengerubungi aku.

22:14 Mereka itu telah mengangakan mulutnya kepadaku seperti singa yang menerkam serta mengaum-aum.

22:15 Bahwa aku seperti air yang tercurah, dan segala tulang-tulangkupun tercerailah, maka hatikupun seperti lilin telah hancurlah meleleh di dalam isi perutku.

22:16 Bahwa kuatku sudah menjadi kering seperti tembikar dan lidahkupun melekat pada langitan mulutku, maka Engkaupun meletakkan daku dalam lembu maut.

22:17 Karena beberapa anjing telah mengelilingi aku, dan aku dikepung oleh suatu perhimpunan orang yang berbuat jahat; mereka itu telah menebuk kaki tanganku.

22:18 Segala tulangku dapat kubilang; mereka itu melihatkan dia dan memandang kepadaku.

22:19 Dibahagi-bahaginya pakaianku di antaranya dan dibuangnya undi atas jubahku.

22:20 Tetapi Engkau, ya Tuhan! jangan apalah berdiri dari jauh; ya kuatku! bersegeralah kiranya Engkau menolong akan daku.

22:21 Luputkanlah kiranya nyawaku dari pada pedang, dan aku yang seorang jua dari pada gagah anjing.

22:22 Luputkanlah kiranya aku dari pada mulut singa dan lepaskanlah aku dari pada segala cula badak.

22:23 Maka aku kelak akan menyebut nama-Mu kepada segala saudaraku, serta memuji Engkau di tengah-tengah perhimpunan.

22:24 Hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan, pujilah akan Dia; hai segala bani Yakub, muliakanlah Dia, serta hormatilah akan Dia, hai segala bani Israel!

22:25 Karena tiada dihinakan-Nya atau dicelakan-Nya kesukaran orang yang teraniaya, dan tiada Ia menyembunyikan hadirat-Nya dari padanya, melainkan didengar-Nya pada masa ia berseru kepada-Nya.

22:26 Maka akan Dikau juga pujiku kelak dalam perhimpunan orang banyak; aku akan membayar segala nazarku di hadapan orang yang takut akan Dia.

22:27 Maka orang miskin akan diberi makan, dan mereka itu akan kenyang; biarlah Tuhan dipuji oleh segala orang yang mencahari Dia, maka hati kamu akan hidup sampai selama-lamanya.

22:28 Segala ujung bumi kelak ingat akan dia serta kembali kepada Tuhan, dan segala bangsa orang kafir akan menyembah sujud di hadapan hadirat-Mu.

22:29 Karena Tuhan yang empunya kerajaan, dan Iapun yang dipertuan di antara segala bangsa.

22:30 Segala orang yang gemuk di atas bumi akan makan serta menyembah Dia, segala orang yang turun ke dalam abu itu akan menundukkan dirinya di hadapan hadirat-Nya dan yang tiada dapat memeliharakan hidup nyawanya.

22:31 Bahwa segala anak cucu itu akan berbuat ibadat kepada-Nya, serta dimasyhurkannya nama Tuhan kepada segala bangsa yang kemudian.

22:32 Maka mereka itu akan datang serta mengabarkan kebenarannya kepada bangsa yang akan jadi, karena Ia juga yang sudah membuatnya.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase