Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Mazmur 66

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

66:1 Nyanyian Mazmur bagi biduan besar.

66:2 Bermazmurlah akan kemuliaan nama-Nya, berikanlah kemuliaan akan kepujian-Nya.

66:3 Sembahlah kepada Allah: Bagaimana hebat segala perbuatan-Mu! Oleh karena kuat-Mu yang besar maka segala seteru-Mu akan menundukkan dirinya kepada-Mu dengan pura-pura.

66:4 Hendaklah segenap isi bumi itu menyembah sujud kepada-Mu dan bermazmur bagi-Mu, bahkan, bermazmur akan nama-Mu. -- Selah.

66:5 Marilah kamu melihat segala perbuatan Allah; maka sangat hebatlah perkara yang diperbuat-Nya akan segala anak Adam.

66:6 Laut telah diubahkan-Nya menjadi kekeringan, maka dengan berjalan kaki mereka itu telah menyeberang sungai, maka pada masa itu kami bersukacita akan Dia.

66:7 Maka Iapun memegang perintah pada selama-lamanya oleh kuasa-Nya yang tiada berhingga; bahwa mata-Nya menilik kepada segala bangsa, supaya orang durhaka itu jangan mengatas-ataskan dirinya. -- Selah.

66:8 Pujilah, hai segala bangsa! akan Allah kita, dan perdengarkanlah bunyi pujian.

66:9 Yang menghidupkan jiwa kita dan yang tiada memberi kaki kita tergelincuh.

66:10 Karena sungguhpun Engkau telah menguji kami, ya Allah! dan telah Kausuci kami seperti orang yang menyuci perak adanya.

66:11 Dan telah Kaubawa akan kami masuk ke dalam jaring, dan telah Engkau kenakan pengikat yang sempit pada pinggang kami.

66:12 Dan telah Kaubiarkan orang mengendarai kami; bahwa kami telah masuk ke dalam air dan ke dalam api, tetapi Engkau juga mengeluarkan kami kepada keluasan dan kelimpahan.

66:13 Bahwa aku masuk ke dalam rumah-Mu serta membawa korban bakaran, dan kepada-Mu juga aku membayar kaulku,

66:14 yang telah dikatakan oleh lidahku dan yang keluar dari pada mulutku tatkala aku dalam hal kepicikan.

66:15 Korban bakaran dari pada binatang yang tambun-tambun hendak kupersembahkan kepada-Mu, disertakan asap bakaran domba jantan; dan aku akan mengorbankan lembu kambing. -- Selah.

66:16 Mari, dengarlah kamu sekalian yang takut akan Allah, bahwa aku hendak menceriterakan kepadamu barang yang telah dibuat-Nya akan jiwaku.

66:17 Bahwa mulutku lagi berseru kepada-Nya, apabila puji akan Dia telah ada di atas lidahku.

66:18 Jikalau kiranya hatiku telah berpaling kepada kejahatan, niscaya Tuhan tiada mendengar akan daku.

66:19 Tetapi sekarang Allah telah mendengar dan memperhatikan bunyi permintaanku.

66:20 Segala puji bagi Allah, yang tiada enggankan permintaan doaku atau melalukan kemurahan-Nya dari padaku.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase