Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Mazmur 74

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

74:1 Karangan Asaf. Ya Allah! apa sebab Engkau membuangkan kami sama sekali? Apa sebab murka-Mu bernyala-nyala kepada domba yang Kaugembalakan?

74:2 Ingatlah kiranya akan sidang umat-Mu, yang telah Kautebus dan yang telah Kaumerdekakan pada zaman dahulukala akan bahagian pusaka-Mu dan akan bukit Sion, tempat Engkau duduk dahulu.

74:3 Berbangkitlah kiranya datang melihat kerusakan yang tiada dapat dibaiki, karena segala sesuatu dalam bait-ulmukadis telah dibinasakan oleh musuh.

74:4 Bahwa segala orang yang benci akan Dikau itu telah meraung-raung dalam segala halaman-Mu, didirikannya berhalanya, supaya kami berbuat bakti kepadanya.

74:5 Maka seperti dalam hutan rimba di potong oranglah belukar dengan kapak yang terangkat,

74:6 demikianpun dihancurluluhkannya segala perhiasan kaabah dengan pemukul dan alabangka.

74:7 Mereka itu telah menunukan tempat kesucian-Mu dengan api, dan dinajiskannya tempat kediaman nama-Mu, sambil diratakannya dengan bumi.

74:8 Maka kata mereka itu dalam hatinya: Marilah kita binasakan dia sama sekali. Mereka itu telah membakar habis akan segala tempat perhimpunan umat Allah dalam seluruh negeri.

74:9 Maka tiada kami melihat tanda-tanda alamat, dan serta dengan kami tiada lagi nabi atau barang seorang lain yang tahu berapa lama lagi.

74:10 Berapa lama lagi, ya Allah! musuh itu akan mencela, dan seteru akan menghujat nama-Mu sampai selama-lamanyakah?

74:11 Mengapa Engkau menyembunyikan tangan-Mu, bahkan, tangan-Mu kanan? Keluarkanlah dia dari pada dada-Mu dan binasakanlah mereka itu!

74:12 Tetapi Allah juga Rajaku dari dahulukala, yang telah mengadakan beberapa pertolongan selamat di atas bumi.

74:13 Bahwa dengan kodrat-Mu Engkau telah membelahkan laut serta memecahkan kepala naga yang di dalam air.

74:14 Dan Engkau telah menghancurkan kepala buaya dan memberikan dia akan makanan bangsa yang duduk di gurun.

74:15 Maka Engkau telah membelahkan bukit; pancaran dan anak sungaipun terbitlah dari padanya dan sungai yang besar telah Kaukeringkan.

74:16 Bahwa siang itulah Engkau punya dan malampun Engkau punya, dan lagi Engkau telah menjadikan terang dan matahari.

74:17 Segala perhinggaan bumi telah Kautentukan dan Engkau juga yang mengadakan musim panas dan musim dingin.

74:18 Maka ingatlah kiranya akan hal ini, bahwa musuh sudah mencelakan Tuhan dan suatu bangsa yang bebal telah menghujat nama-Mu.

74:19 Jangan apalah Engkau menyerahkan jiwa burung tekukur-Mu kepada binatang yang liar, dan isi rumah umat-Mu yang teraniaya itu jangan Kaulupakan sama sekali.

74:20 Tiliklah oleh-Mu kepada perjanjian itu! karena segala tempat gelap yang di dalam negeri itu penuh dengan sarang pembunuh.

74:21 Jangan kiranya orang yang teraniaya itu kembali dengan malunya; biarlah orang papa dan miskin memuji akan nama-Mu.

74:22 Bangkitlah berdiri, ya Allah! peliharakanlah hak-Mu sendiri; ingatlah akan kecelaan, yang diadakan bagi-Mu oleh orang bebal itu pada tiap-tiap hari.

74:23 Jangan apalah Engkau melupakan gaduh segala seteru-Mu; bahwa riuh bunyi orang yang bangkit mendurhaka kepada-Mu, itu naik selalu!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase