Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Mazmur 76

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

76:1 Mazmur nyanyian Asaf bagi biduan besar, pada Nejinot.

76:2 Bahwa ketahuanlah Allah dalam negeri Yehuda dan nama-Nya dibesarkan dalam Israel.

76:3 Di Salem adalah kemah-Nya dan tempat kedudukan-Nya dalam Sion.

76:4 Di sanapun telah dipatahkan-Nya segala anak panah yang berkilat dan lagi perisai dan pedang dan segala alat peperangan. -- Selah.

76:5 Bahwa Engkaulah perkasa dan mulia terlebih dari pada segala gunung penyamun itu.

76:6 Maka orang yang berani hatinyapun disamun di sana seolah-olah mereka itu tertidur lelap, dan orang yang perkasa sekalipun tiada mendapat tangannya di sana.

76:7 Maka oleh sebab hardik-Mu, ya Allah Yakub! tertidurlah mati baik rata baik kudanya.

76:8 Adapun keadaan-Mu, sesungguhnya hebatlah adanya! Siapa gerangan dapat berdiri di hadapan hadirat-Mu apabila bernyala-nyala murka-Mu.

76:9 Maka dari langit Engkau telah memperdengarkan keputusan hukum, maka bumipun takutlah serta berdiam dirinya,

76:10 tatkala Allah bangkit berdiri akan menghukumkan, hendak memberi kelepasan kepada segala orang yang lemah lembut di atas bumi. -- Selah.

76:11 Karena kemarahan manusia itu menyatakan kepujian-Mu, apabila Engkau berikat pinggangkan segala murka-Mu.

76:12 Hai kamu sekalian yang duduk keliling Tuhan! bernazarlah dan sampaikanlah nazarmu kepada Allahmu; bawalah persembahan dengan sepertinya kepada Tuhan, yang patut orang patut akan Dia.

76:13 Yang memutuskan nyawa raja-raja seperti buah anggur yang masak; maka hebatlah Ia bagi segala raja yang di atas bumi!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase