Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Mazmur 89

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

89:1 Karangan Etan, orang Ezrahi.

89:2 Bahwa aku akan memuji segala kemurahan Tuhan sampai selama-lamanya; maka turun-temurun lidahku akan memaklumkan setia-Mu.

89:3 Karena demikianlah kataku: Bahwa tetap selama-lamanya bangunan keridlaan-Mu, dan setia-Mu telah Kauteguhkan dalam langit; maka firman-Mu:

89:4 Bahwa Aku telah mendirikan suatu perjanjian dengan orang pilihan-Ku; Aku telah berjanji dengan Daud hamba-Ku pakai sumpah setia;

89:5 Aku akan menetapkan benihmu selama-lamanya, dan membangunkan takhta kerajaanmu turun-temurun. -- Selah.

89:6 Sebab itu segala langit memuji akan ajaib-Mu, ya Tuhan! lagipun akan setia-Mu dalam perhimpunan orang yang suci.

89:7 Karena siapakah dalam sorga dapat dibanding dengan Tuhan? dan siapakah dapat disamakan dengan Tuhan di antara segala anak orang yang berkuasa?

89:8 Maka Allah amat diketakuti dalam majelis orang suci dan hebatlah adanya di atas segala yang berdiri kelilingnya.

89:9 Ya Tuhan, Allah serwa sekalian alam! siapakah yang seperti Engkau, yang Mahakuasa, ya Tuhan! maka setia-Mu ada berkeliling Engkau.

89:10 Engkau juga yang memerintahkan gelora laut; apabila ombaknya mengalun-alun, maka Engkau juga yang meneduhkannya.

89:11 Maka Engkau sudah membinasakan Rahab seperti seorang yang telah luka, dan Engkau telah memecahkan segala musuh-Mu dengan lengan kodrat-Mu.

89:12 Bahwa Engkaulah yang empunya langit, dan Engkaupun yang empunya bumi, maka Engkau yang telah mengalaskan dunia serta dengan sepenuh-penuh isinya.

89:13 Adapun utara dan selatan itu Engkau juga yang telah mengadakan dia; maka Tabor dan Hermon bersorak-sorak akan nama-Mu.

89:14 Pada-Mu adalah lengan yang berkuasa, dan tangan-Mu itu kuatlah adanya; tangan kanan-Mu itu tinggi.

89:15 Bahwa adalat dan hukum itulah alas arasy-Mu adanya, maka kemurahan dan kebenaran itu mendahului hadirat-Mu.

89:16 Berbahagialah segala umat yang mengetahui akan bunyi nafiri, ya Tuhan! mereka itu akan berjalan dalam terang yang dari hadirat-Mu.

89:17 Pada sepanjang hari mereka itu bersukacita kelak akan nama-Mu dan mereka itu diangkat tinggi-tinggi oleh kebenaran-Mu.

89:18 Karena Engkau juga kemuliaan kuatnya, dan oleh keridlaan-Mu tanduk kami akan ditinggikan.

89:19 Karena dari pada pihak Tuhan adalah perisai kita, dan dari pada pihak kesucian orang Israel adalah Raja kita.

89:20 Maka tatkala itu telah Engkau berfirman dalam khayal akan kekasih-Mu, firman-Mu: Bahwa Aku telah menentukan pertolongan pada seorang perkasa; Aku telah meninggikan seorang pilihan dari dalam kaum itu.

89:21 Maka Aku telah mendapat Daud, hamba-Ku, dan Aku telah menyirami dia dengan minyak-Ku yang suci.

89:22 Maka tangan-Ku akan menyokong dia selalu, dan lengan-Ku akan menguatkan dia.

89:23 Maka seteru tiada akan menindih dia, dan orang fasikpun tiada akan menganiayakan dia.

89:24 Tetapi Aku akan memecahkan segala musuhnya di hadapannya, dan segala orang yang benci akan dia akan Kusiksakan.

89:25 Maka setia-Ku dan kemurahan-Ku akan menyertai dia, dan oleh sebab nama-Ku maka akan ditinggikan tanduknya.

89:26 Maka akan Kutumpangkan tangannya pada laut dan tangannya kanan pada segala sungai.

89:27 Iapun akan memanggil akan Daku: Engkau juga Bapaku! Allahku dan gunung batu selamatku!

89:28 Maka Akupun akan menjadikan dia akan anak sulung, yang mahatinggi di atas segala raja-raja di bumi.

89:29 Pada selama-lamanya Aku akan memeliharakan kemurahan-Ku padanya, dan perjanjian-Ku akan jadi teguh setia padanya.

89:30 Maka Aku akan menaruh benihnya sampai kekal dan takhta kerajaannya sepanjang umur langit.

89:31 Jikalau kiranya anak-anaknya meninggalkan firman-Ku dan tiada memeliharakan hukum-Ku,

89:32 jikalau kiranya mereka itu menajiskan syariat-Ku dan tiada memeliharakan firman-Ku,

89:33 maka Aku kelak akan membalas segala durhakanya dengan cemeti dan kesalahannya dengan berbagai-bagai siksa.

89:34 Akan tetapi kemurahan-Ku tiada akan Kulalukan dari padanya, dan setia-Kupun tiada akan Kukurangkan.

89:35 Sekali-kali tiada Aku akan menghinakan perjanjian-Ku, dan tiada Kuubahkan barang yang telah keluar dari pada bibir-Ku.

89:36 Hanya pada sekali sahaja Aku tahu bersumpah demi kesucian-Ku, jikalau kiranya Aku mendustai Daud!

89:37 Bahwa benihnya akan kekal pada selama-lamanya dan takhta kerajaannyapun di hadapan-Ku bagaikan matahari.

89:38 Maka selalu iapun akan tetap seperti bulan, seperti saksi setiawan dalam awan-awan itu. -- Selah.

89:39 Akan tetapi Engkau juga sudah menolak dan membuang akan dia, dan telah Engkau murka akan Masih-Mu.

89:40 Bahwa Engkau telah jemu akan perjanjian dengan hamba-Mu itu, dan mahkotanyapun telah Kauhinakan sampai terbuang ke tanah.

89:41 Segala pagar temboknya telah Kautetas, dan segala kota bentengnya telah Kaurobohkan.

89:42 Segala orang yang lalu-lalang pada jalan itu telah menyamun akan dia, dan ia telah menjadi suatu kecelaan kepada segala orang yang duduk hampir dengan dia.

89:43 Bahwa Engkau sudah meninggikan tangan kanan segala lawannya, dan Engkaupun telah menyukakan segala musuhnya.

89:44 Dan lagi Engkau telah memalingkan mata pedangnya, dan tiada Engkau menetapkan dia dalam peperangan.

89:45 Engkau telah memadamkan cahayanya, dan singgasananyapun telah Kaucampak ke bumi.

89:46 Dan Engkau telah menyingkatkan masa mudanya, dan Engkau telah menudungi dia dengan malu. -- Selah.

89:47 Berapa lamakah, ya Tuhan! Engkau lagi menyembunyikan diri-Mu! dan kehangatan murka-Mu menghanguskan seperti api?

89:48 Ingatlah kiranya bagaimana singkat umur hidupku; mengapa gerangan Engkau telah menjadikan segala anak Adam bagi yang sia-sia?

89:49 Siapakah manusia yang hidup dan yang tiada akan melihat maut, dan yang dapat melepaskan jiwanya dari pada kuasa alam barzakh? -- Selah.

89:50 Ya Tuhan! manakah segala kemurahan-Mu yang dahulu itu, yang telah Kaujanji kepada Daud pakai sumpah demi setia-Mu?

89:51 Ingat apalah, ya Tuhan! akan kecelaan segala hamba-Mu, yang kuribakan diribaanku akan bangsa sebesar ini.

89:52 Adapun segala orang yang mencela demikian, ya Tuhan! ia itulah seteru-Mu, yang mencelakan segala tapak kaki Masih-Mu.

89:53 Segala puji bagi Tuhan pada pada selama-lamanya. Amin, tsumma Amin!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase