Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Mazmur 106

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

106:1 Haleluyah! Pujilah akan Tuhan, karena baiklah Ia, dan kemurahan-Nya kekal selama-lamanya.

106:2 Siapa gerangan dapat mengatakan segala kuasa Tuhan serta memperdengarkan segala kepujian-Nya?

106:3 Berbahagialah segala orang yang memeliharakan hukum dan yang berbuat kebajikan pada sediakala.

106:4 Ingatlah akan daku, ya Tuhan! sekadar keridlaan-Mu akan segala umat-Mu, dan lawatlah akan daku dengan selamat-Mu.

106:5 Supaya aku melihat selamat orang pilihan-Mu, dan aku turut bersuka-sukaan dengan segala umat-Mu, dan akupun bermegah-megah serta dengan bahagian-Mu pusaka.

106:6 Bahwa kami telah berbuat dosa, seperti nenek moyang kamipun, kami telah bersalah dan kami telah mendurhaka.

106:7 Nenek moyang kami yang di Mesir itu tiada mengindahkan segala ajaib-Mu; tiada diingatnya akan kebesaran kemurahan-Mu, melainkan mendurhakalah mereka itu hampir dengan laut, yaitu hampir dengan laut Kolzom.

106:8 Tetapi telah ditebus-Nya mereka itu oleh karena nama-Nya, supaya dinyatakan-Nya kuasa-Nya.

106:9 Maka dihardik-Nya akan laut Kolzom itu sehingga kekeringanlah ia, maka dijalankan-Nya mereka itu terus dari pada tubir seperti di padang rata.

106:10 Maka dilepaskan-Nya mereka itu dari pada tangan pembenci dan diluputkan-Nya mereka itu dari pada tangan musuh.

106:11 Maka air itu menenggelamkan segala lawan mereka itu, seorangpun tiada yang tertinggal.

106:12 Tatkala itu percayalah mereka itu akan firman-Nya serta dipujinya akan Dia dengan nyanyian.

106:13 Tetapi dengan segera juga terlupalah mereka itu akan perbuatan-Nya dan tiada mereka itu menantikan kenyataan takdir-Nya.

106:14 Melainkan datanglah ingin dalam hati mereka itu di padang Tiah dan dicobainya akan Allah di padang belantara.

106:15 Maka diberikan-Nya kepada mereka itu barang yang diinginkannya, tetapi disuruhkan-Nya bala samparpun di antaranya.

106:16 Maka cemburuan pula mereka itu akan Musa di dalam tentara itupun dan akan Harun, yang disucikan bagi Tuhan.

106:17 Maka bumipun mengangakan mulutnya, lalu menelan akan Datan dan menudungi akan sidang Abiram.

106:18 Maka suatu api menghanguskan orang sefakat itu, dan nyala apipun makan segala orang yang mendurhaka.

106:19 Arakian, maka diperbuat oleh mereka itu akan suatu patung rupa anak lembu hampir dengan Horeb, lalu mereka itupun menyembah sujud kepada patung tuangan.

106:20 Maka kehormatan mereka itu ditukarnya dengan rupa lembu, yang makan rumput.

106:21 Maka dilupakannya Allah, yang telah membuat perkara yang besar-besar di Mesir.

106:22 Perkara yang ajaib di benua Ham dan perkara yang hebat hampir dengan laut Kolzom.

106:23 Maka sebab itu berfirmanlah Ia hendak membinasakan mereka itu, jikalau kiranya tiada Musa, pilihan-Nya itu, telah berdiri di celah di hadapan hadirat-Nya, akan menangkiskan murka-Nya, supaya jangan dibinasakan-Nya mereka itu.

106:24 Dan lagi dicelakan mereka itu akan tanah kesukaan, dan tiada mereka itu percaya akan firman-Nya,

106:25 melainkan bersungut-sungutlah mereka itu dalam kemah-kemahnya dan tiada didengarnya akan suara Tuhan.

106:26 Maka sebab itu Ia telah mengangkat tangan-Nya hendak menjatuhkan mereka itu sekalian di padang Tiah,

106:27 dan membahagi-bahagi segala benih mereka itu kepada orang-orang kafir dengan membuang undi serta mencerai-beraikan mereka itu kepada segala negeri.

106:28 Lalu berdampinglah mereka itu dengan Baal-Peor serta makan sedekah arwah.

106:29 Dibangkitkannya murka Tuhan dengan perbuatannya, sehingga bala kebinasaan berpecah-pecahlah di antara mereka itu.

106:30 Maka pada masa itu berdirilah Pinehas sambil melakukan hukum, lalu bala itupun terhentilah.

106:31 Maka ia itu dibilangkan baginya akan kebenaran turun-temurun sampai selama-lamanya.

106:32 Lagipun mereka itu menggalakkan murka-Nya hampir dengan air Meriba, sehingga jahat berlaku atas Musapun dari sebab mereka itu.

106:33 Karena dipahitkannya hatinya, sehingga lidahnya berkata dengan kurang ingat.

106:34 Maka tiada mereka itu menumpas segala bangsa itu setuju dengan firman Tuhan kepadanya.

106:35 Melainkan dicampurkannya dirinya dengan segala orang kafir itu, dan mereka itu belajar perbuatannya,

106:36 dan berbuat bakti kepada berhalanya, maka ia itu menjadi suatu jerat baginya.

106:37 Tambahan lagi mereka itu telah mengorbankan anaknya laki-laki dan perempuan kepada segala syaitan.

106:38 Ditumpahkannya darah orang yang tiada bersalah, yaitu darah anaknya laki-laki dan perempuan, yang telah dipersembahkannya kepada segala berhala Kanani, sehingga tanah itupun dinajiskan oleh utang darah itu.

106:39 Maka dicemarkannya dirinya dengan perbuatannya, dan mereka itupun telah berzinah oleh perbuatannya.

106:40 Maka sebab itu berbangkitlah murka Tuhan akan umat-Nya dan jemulah Ia akan bahagian-Nya pusaka.

106:41 Diserahkan-Nya mereka itu ke tangan orang kafir, sehingga mereka itu diperhambakan oleh segala pembencinya,

106:42 dan dianiayakan oleh segala musuhnya dan direndahkan di bawah tangannya.

106:43 Maka kerapkali diluputkannya mereka itu, tetapi mereka itu memahitkan hatinya dengan bicaranya, dan habis termakan mereka itu oleh kesalahannya.

106:44 Kendatilah demikian, apabila dilihat-Nya pula kepicikan mereka itu dan didengar-Nya keluh kesah mereka itu.

106:45 Maka diingat-Nya akan perjanjian-Nya karena baik mereka itu, dan bersesallah Ia sekadar kebesaran kemurahan-Nya.

106:46 Lalu dinyatakan-Nya rahmat-Nya atas mereka itu di hadapan segala orang yang telah menawani mereka itu.

106:47 Ya Tuhan, Allah kami! lepaskan apalah kami, dan himpunkanlah kami dari antara segala orang kafir itu supaya kami memuji nama-Mu yang suci dan kami memuliakan Dikau dengan nyanyian.

106:48 Segala puji bagi Tuhan, Allah orang Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya; maka hendaklah kata segala umat itu: Amin, Haleluyah!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase