Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Mazmur 115

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

115:1 Bukannya kami, ya Tuhan! bukannya kami, melainkan nama-Mu jua permuliakanlah, oleh karena kemurahan-Mu dan kebenaran-Mu.

115:2 Mengapa gerangan orang kafir kelak berkata demikian: Di manakah Allah mereka itu sekarang?

115:3 Bahwasanya Allah kami adalah dalam sorga, maka Iapun berbuat segala sesuatu yang dikehendaki-Nya.

115:4 Adapun segala berhala mereka itu dari pada perak atau emas, ia itu perbuatan tangan manusia adanya.

115:5 Adalah padanya suatu mulut, tetapi tiada ia dapat berkata-kata; adalah padanya mata, tetapi tiada ia dapat melihat.

115:6 Telingapun adalah padanya, tetapi tiada ia dapat mendengar; adalah hidung padanya, tetapi tiada ia dapat mencium.

115:7 Maka iapun bertangan, tetapi tiada dapat menjamah; ia berkaki, tetapi tiada dapat berjalan dan tiada ia tahu memberi bunyi suara dari dalam kerongkongannya.

115:8 Biarlah segala orang yang memperbuat dia itu menjadi sebagainya; demikianpun segala orang yang harap padanya.

115:9 Hai Israel, hendaklah engkau harap pada Tuhan; maka Ialah pertolongannya dan perisainya.

115:10 Hai segala isi rumah Harun! haraplah pada Tuhan; maka Iapun pertolongannya dan perisainya.

115:11 Hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan! haraplah kamu pada Tuhan, maka Ialah pertolongannya dan perisainya.

115:12 Bahwa Tuhan juga ingat akan kami; maka Iapun akan memberi berkat kepada isi rumah Israel, Iapun akan memberi berkat kepada isi rumah Harun.

115:13 Maka Iapun akan memberi berkat kepada segala orang yang takut akan Tuhan, baik besar baik kecil!

115:14 Maka Tuhan akan memperbanyakkan berkat-Nya atas kamu, yaitu atas kamu dan atas anak-anakmupun.

115:15 Keberkatanlah kiranya kamu sekalian bagi Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi.

115:16 Adapun langit itu, maka Tuhan juga yang empunya dia, tetapi bumi ini telah dikaruniakan-Nya kepada segala anak Adam.

115:17 Bahwa orang-orang mati itu tiada akan memuji Tuhan, demikianpun tiada segala orang yang telah turun ke dalam tempat yang sunyi.

115:18 Melainkan kami ini memuji Tuhan dari pada sekarang sampai selama-lamanya. Haleluyah!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase